Informacje i komunikaty

XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy ŚOIIB

XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy ŚOIIB 27 kwietnia odbył się XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Delegaci wysłuchali …

Gala Finałowa III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym

W dniu 19.04.2024 r. Tomasz Marcinowski jako przedstawiciel ŚOIIB uczestniczył w Gali Finałowej III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym, …

XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

W dniu 27 kwietnia 2024 r. (sobota) odbędą się obrady XXIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Obrady …

Centralne rejestry osób posiadających uprawnienia

Informujemy, że dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, którzy figurują w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane powstała możliwość przesyłania …

Bezpłatny dostęp do WTWiORB dla członków ŚOIIB

Członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali bezpłatny dostęp do WarunkówTechnicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przygotowanych przez Instytut Techniki Budowlanej …

„Perspektywy rozwoju sieci drogowej województwa świętokrzyskiego” (10.04.2024)

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do udziału w Konferencji Naukowo – Technicznej pt. „Perspektywy rozwoju sieci drogowej województwa świętokrzyskiego”, …

Propozycje tematów szkoleń dla członków ŚOIIB na rok 2024

Szanowne Koleżanki i Koledzy,serdecznie zapraszamy do zapisywania się pod tematami szkoleń, którymi jesteście zainteresowani. Ładuję… LISTA OSÓB ZAPISANYCH Ładuję… LISTA …

„V Mistrzostwa Polski Inżynierów Budownictwa w Strzelectwie Sportowym” (17.05.2024)

Szanowne Koleżanki i KoledzyMazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ma przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 17 maja 2024 r. (piątek) …

Relacja z Targów ENEX 2024

W dniach 7–8. 02. 2024 r. zorganizowane zostały przez Targi Kielce S.A. pod Patronatem Honorowym SEP „XXVI Międzynarodowe Targi Energetyki …

Pierwsze posiedzenie Rady Młodych

„W dn. 28.02.20224 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Młodych – nowej opiniodawczo-doradczej grupy powołanej przy Krajowej Radzie PIIB. Należą …

Relacja ze szkolenia w dniu 09.02.2024 r

W dniu 09 luty 2024 roku w Ostrowcu Św. odbyło się szkolenie dla członków Świętokrzyskiej Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa zorganizowane przez …

Bezpłatne szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców z sektora MŚP oraz osób zatrudnionych w tym sektorze

Szanowni Państwo,Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło cykl bezpłatnych jednodniowych szkoleństacjonarnych z zamówień publicznych dla przedsiębiorców należących do sektora MŚPlub osób …

Propozycje szkoleń na 2024 rok

Szanowne Koleżanki i Koledzy, W imieniu przewodniczącej Okręgowej Rady i Przewodniczącego Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego naszej Izby, zwracamy się z …

Relacja ze spotkania noworocznego

W sali konferencyjnej Izby odbyło się noworoczne spotkanie członków prezydium Okręgowej Rady z Prezesami Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Prezesem NOT oraz dziekanem …

Promocja zawodu inżyniera na Targach BUDMA

Szanowni Członkowie,ŚOIIB informuje, że na wspólnym stanowisku PIIB oraz OIIB na Targach BUDMA w dn. 30.01-02.03.2024 r. będzie możliwość wyświetlania materiału …

Relacja z Uroczystości nadania uprawnień budowlanych w XLII sesji

Uroczystość nadania uprawnień budowlanych 8 stycznia w sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o …

ZAKOŃCZYŁY SIĘ EGZAMINY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W XLII SESJI EGZAMINACYJNEJ

Egzaminy ustne odbyły się w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniach 22.11-05.12.2023 r. Przystąpiło do nich 127 osób …

Gratulacje dla Kol. Przemysława Buczyńskiego

Gratulujemy członkowi naszej Izby – Kol. Przemysławowi Buczyńskiemu, Profesorowi Politechniki Świętokrzyskiej, uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego …

Rozstrzygnięcie Świątecznego Konkursu Plastycznego

ŚOIIB serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział i przesłanie wspaniałych prac w konkursie plastycznym pn. „Kartka świąteczna na Boże Narodzenie …

Kolejny egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w 2023 roku za nami

Dnia 17 listopada 115 osób przystąpiło do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w sesji XLII „jesiennej” w Świętokrzyskiej Izbie. Egzamin …

Komunikat o składkach członkowskich i opłacie na obowiązkowe ubezpieczenie OC w roku 2024

Zgodnie z uchwałą Nr PIIB/KZ/0021/2023 XXII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2023 r., składki członkowskie …

Apel o utworzenie Ministerstwa Budownictwa

Apelujemy o utworzenie nowego ministerstwa odpowiedzialnego za sektor polskiego budownictwa. Budownictwo, będące jedną z największych gałęzi polskiej gospodarki, w 2021 …

Relacja ze spotkania integracyjnego w Busku-Zdroju

Członkowie Izby z powiatu buskiego, pińczowskiego i kazimierskiego uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym, które odbyło się 3 listopada br. w Domu Zdrojowym w Busku-Zdroju …

Gratulacje dla Kol. Grzegorza Świta

Gratulujemy członkowi naszej Izby – prof. dr hab. inż. Grzegorzowi Świtowi otrzymania aktu nominacyjnego profesora nauk inżynieryjno–technicznych …

Relacja ze spotkania integracyjnego w powiecie Staszowskim

W dniu 21.10.2023 r. w odrestaurowanym budynku Gorzelni Rytwiany odbyło się spotkanie integracyjne członków ŚOIIB z powiatu staszowskiego. Organizatorem spotkania …

Relacja ze spotkania integracyjnego w Jędrzejowie

Członkowie Izby z powiatu jędrzejowskiego uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym, które odbyło się 30 września br. w obiekcie Agroturystyka Oliweczka …

Relacja ze spotkania integracyjnego w Sandomierzu

Spotkanie odbyło się w restauracji Hotelu Pod Ciżemką w Sandomierzu. Uczestnicy spotkania przedstawili swój dorobek zawodowy i dyskutowali na temat …

Relacja ze spotkania integracyjnego w Zajeździe Antresola

Członkowie Izby z powiatu koneckiego i włoszczowskiego uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym, które odbyło się 14 października br. w obiekcie Zajazd …

Relacja ze spotkania integracyjnego w Ujeździe

W dniu 13.10 2023 roku w Sali Konferencyjnej na Zamku Krzyżtopórw Ujeździe odbyło się szkolenie i spotkanie integracyjne z okazji …

Nagroda za najlepszą pracę dyplomową

Na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej Politechniki Świętokrzyskiej, odbyło się wręczenie pamiątkowego grawertonu za najlepszą pracę inżynierską z …

Relacja ze spotkania integracyjnego z okazji Dnia Budowlanych

Członkowie Izby z Kielc i Powiatu Kieleckiego wraz z rodzinami, uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym z okazji Dnia Budowlanych, które odbyło …

ŚOIIB na II Festiwalu Wiatru Kielce 2023

Kontynuując promocję naszego samorządu zawodowego Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wzięła udział w III Festiwalu Wiatru Kielce 2023, którego organizatorem …

Międzynarodowe zawody łazików marsjańskich

Kontynuując promocję naszego samorządu zawodowego Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wzięła udział w międzynarodowym wydarzeniu pn. European Rover Challenge, którego …

Relacja z wycieczki do Pragi

W dniach 14-17 września br., 48-osobowa grupa członków ŚOIIB i osób towarzyszących uczestniczyła w wycieczce do Pragi. Uczestnicy zwiedzili m.in …

Relacja z wycieczki „Kajakowa przygoda z rzeką Kamienną”

W pierwszą sobotę września br., w piękny słoneczny dzień, 30-osobowa grupa członków ŚOIIB oraz członkowie ich rodzin, uczestniczyła w imprezie …

Uroczystość nadania uprawnień budowlanych

Dnia 3 lipca w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. W uroczystości …

ŚOIIB reprezentowane na festynie w Skarżysku-Kamiennej

Materiały promocyjne Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zostały wyeksponowane na stoisku Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej podczas festynu zorganizowanego z …

XXII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB

W dniach 23-24 czerwca odbył się XXII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W obradach uczestniczyło 189 delegatów z …

Zakończyły się egzaminy ustne w XLI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane

Egzaminy ustne odbyły się w dniach: 31.05 – 12.06.2023r. Przystąpiło do nich 148 kandydatów w 6 specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, …

Egzamin pisemny XLI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane

W dniu 26 maja 2023 r. w ŚOIIB w Sali ZUGA SHL odbył się w II turach egzamin pisemny na …

Finał konkursu Novator 2022

W środę, 24 maja, w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich odbył się finał konkursu Novator 2022, którego inicjatorem jest Staropolska Izba …

Relacja ze szkolenia – Tydzień Bezpieczeństwa w budownictwie

W zastępstwie Ewy Skiby – Przewodniczącej ŚOIIB, członka Świętokrzyskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie,uczestniczyłem w dniu 19.05.2023 r. w …

Finał II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym

W dniu 26.04.2023 r. jako przedstawiciel ŚOIIB w Kielcach uczestniczyłem w Gali Finałowej II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno …

XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy

1 kwietnia odbył się XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Delegaci wysłuchali i zatwierdzili sprawozdania organów za …