Dyżury w Świętokrzyskiej OIIB

DYŻURY CZŁONKÓW PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY ŚOIIB

Lp.Funkcja, imię i nazwiskoTermin dyżuru
1.Przewodnicząca Okręgowej Rady
mgr inż. Ewa Skiba
pok. 202
Poniedziałek w godz. 12.00 – 14.00
Środa w godz. 12.00 – 14.00
2.Zastępca Przewodniczącej Okręgowej Rady
mgr inż. Ewa Maruszak
pok. 201
Środa w godz. 14.00 – 16.00
3.Skarbnik Okręgowej Rady
mgr. inż. Danuta Jamrozik-Szymkiewicz
pok. 201
Wtorek w godz. 12.00 – 14.00
Czwartek w godz. 12.00 – 14.00
4.Sekretarz Okręgowej Rady
mgr inż. Bożena Nowińska
pok. 201
Pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca
w godz. 11.00 – 15.00

DYŻURY OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ ŚOIIB

DYŻURY ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO OKK D/S INTERPRETACJI ZAKRESÓW UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

DYŻURY ZESPOŁU OKRĘGOWEJ RADY D/S INTERPRETACJI PRZEPISÓW

DYŻURY W RAMACH PORAD PRAWNYCH

DYŻURY W PUNKCIE INFORMACYJNYM ŚOIIB W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Spotkanie z:
Zastępcą Przewodniczącej Okręgowej Rady – mgr inż. Tomaszem Marcinowskim,
Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej – mgr inż. Adamem Muszyńskim,
Przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – Grzegorzem Adamusem,
Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej-Koordynatorem – mgr inż. Dariuszem Adamkiem,
jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w biurze Izby.