Regulaminy

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWACH NADAWANIA TYTUŁU RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

REGULAMIN KOMISJI WNIOSKOWEJ ŚOIIB

REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ BIULETYNU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

REGULAMIN SKŁADU ORZEKAJĄCEGO DS. CZŁONKOWSKICH ŚOIIB

REGULAMIN ZESPOŁU DS. INTERPRETACJI PRZEPISÓW ŚOIIB

REGULAMIN ZESPOŁU DS. ODZNACZEŃ ORAZ WYDAWANIA OPINII DLA CZŁONKÓW ŚOIIB

REGULAMIN ZESPOŁU PRAWNO-REGULAMINOWEGO ŚOIIB

REGULAMIN KOMISJI DS. POMOCY LOSOWYCH ŚOIIB

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY LOSOWYCH CZŁONKOM ŚOIIB

REGULAMIN KOMISJI DS. INWESTYCJI, ZAKUPÓW I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ ŚOIIB

REGULAMIN KOMISJI USTAWICZNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ŚOIIB

UCHWAŁA NR 15/ORG/15 WRAZ Z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ CZŁONKOM ŚOIIB, NA CELE DOKSZTAŁCANIA I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

UCHWAŁA NR 31/ORG/07    WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH CZŁONKA ŚOIIB POPRZEZ UDZIAŁ W SZKOLENIACH, WYJAZDACH TECHNICZNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA I ROZLICZANIA SZKOLEŃ Z FUNDUSZU ŚOIIB
WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI SZKOLENIA

REGULAMIN ZESPOŁU DS. KULTURALNYCH I SPORTOWYCH SŁUŻĄCYCH INTEGRACJI CZŁONKÓW IZBY I PROMOCJI ŚOIIB

REGULAMIN ZESPOŁU DS. OCENY I PROMOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH STUDENTÓW POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

REGULAMIN GRUPY DYSKUSYJNEJ „FORUM DYSKUSYJNE” ORAZ INSTRUKCJA DOŁĄCZENIA DO GRUPY

REGULAMIN WYDAWANIA OPINII PRZEZ ŚOIIB O KANDYDATACH NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH I UCHWAŁA NR 11/ORG/RI/22 Z WNIOSKIEM

REGULAMIN DZIAŁANIA KLUBU SENIORA

REGULAMIN DZIAŁANIA KLUBU MŁODYCH