Opłata składek członkowskich

Druki do opłaty składki członkowskiej oraz ubezpieczenia OC dostępne są wyłącznie w wersji elektronicznej:
1. na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakładce „Dla członków / Lista członków” po wpisaniu numeru członkowskiego
2. po zalogowaniu się do Portalu PIIB w zakładce „Opłaty członkowskie”
3. w aplikacji PIIB na telefon w zakładce „Opłaty członkowskie” (do pobrania w App Store lub Google Play)

Zgodnie z uchwałą Nr PIIB/KZ/0021/2023 XXII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2023 r., składki członkowskie w roku 2024 płacone są według zasad dotychczasowych, z tym że jedynie za okres od dnia upływu ważności zaświadczenia o członkostwie w Izbie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC
Członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia rozpoczynają od 1 stycznia 2024 r. i później, opłacają roczną składkę w wysokości 96 zł (płatne jednorazowo za 12 miesięcy łącznie ze składką na Izbę Krajową).

Składki członkowskie
Składki członkowskie w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa w roku 2024 są następujące:
– na Okręgową Izbę 39 zł/miesiąc (płatne jednorazowo do końca roku kalendarzowego lub w dwóch ratach: I rata – za 6 miesięcy oraz II rata – za pozostałe miesiące do końca roku kalendarzowego),
– na Krajową Izbę 8 zł/miesiąc (płatne jednorazowo do końca roku kalendarzowego łącznie ze składką na ubezpieczenie OC).