Opłata składek członkowskich

Druki do opłaty składki członkowskiej oraz ubezpieczenia OC są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej:
– na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakładce „Dla członków / Lista członków” po wpisaniu numeru członkowskiego,
– po zalogowaniu się do Portalu PIIB w zakładce „Opłaty członkowskie”,
– w aplikacji PIIB na telefon w zakładce „Opłaty członkowskie” (do pobrania w App Store lub Google Play).

Aktualne zaświadczenie o przynależności do Świętokrzyskiej OIIB dostępne jest do pobrania po zalogowaniu się do Portalu PIIB w przeciągu 2 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłat.

Na stronie logowania można odzyskać zapomniane hasło klikając w „Nie pamiętasz hasła?”
i wpisując adres e-mail użyty do rejestracji konta. W przypadku, gdy konto nie było nigdy aktywowane, jednorazowe hasło dostępu do Portalu PIIB można uzyskać kontaktując się
z Biurem Izby pod adresem e-mail wnioski@swk.piib.org.pl.

Zaświadczenia papierowe wysyłane są tylko tym członkom Izby, którzy zgłosili taką prośbę
w Biurze Izby.

Zgodnie z Uchwałą Nr 27/22 XXI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 25 czerwca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa aktualne składki członkowskie wynoszą:
– na Okręgową Izbę – 39 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za 12 kolejnych miesięcy, tj. 468 zł lub w dwóch ratach po 234 zł każda (za 6 kolejnych miesięcy),
– na Krajową Izbę – 8 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za 12 kolejnych miesięcy (96 zł), płatne razem z ubezpieczeniem OC (75 zł), tj. 171 zł.