Rzeczoznawstwo

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie rzeczoznawcy budowlanego

UWAGI:
Opłaty wymienione w § 10 pkt 1 i 4 Regulaminu wynoszą:
– 1200 zł – koszty postępowania kwalifikacyjnego płatne na konto Świętokrzyskiej OIIB, nr 98 1240 1372 1111 0000 1250 5214
– 10 zł – opłata skarbowa płatna na konto Centrum Obsługi Podatnika m. st. Warszawa, nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

LISTA RZECZOZNAWCÓW, KTÓRZY UZYSKALI UPRAWNIENIA W ŚOIIB (OD 2004 ROKU)

LISTA RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH, KTÓRZY UZYSKALI UPRAWNIENIA W UW (DO 2002 ROKU)