Druki i regulaminy

Zawartość kompletnego wniosku o nadanie uprawnień budowlanych

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

FORMULARZE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
FORMULARZ OSOBOWY
OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ (PO 25.09.2014)
ZAŚWIADCZENIE O ODBYWANIU PRAKTYKI DO 15.02.1995 LUB PRAKTYKI ODBYTEJ ZA GRANICĄ
ZAWARTOŚĆ KOMPLETNEGO WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
ŻYCIORYS ZAWODOWY
TEKST ŚLUBOWANIA
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ ROTY ŚLUBOWANIA
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO PONOWNEGO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
WNIOSEK O PRZEKAZANIE GŁÓWNEMU INSPEKTOROWI NADZORU BUDOWLANEGO, ZA POMOCĄ SYSTEMU E-CRUB, DANYCH IDENTYFIKUJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE WRAZ Z KOPIĄ TYCH UPRAWNIEŃ ORAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH OSOBY, KTÓRA NABYŁA TE UPRAWNIENIA