Ubezpieczenia

Na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dostępne są informacje na temat:
obowiązkowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa,
– ubezpieczeń, którymi objęty jest każdy z inżynierów budownictwa na mocy Umowy Generalnej z STU Ergo Hestią: OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia kosztów obrony prawnej,
– ubezpieczeń dodatkowych – do wyboru przez każdego z inżynierów budownictwa, których warunki zostały ustalone w oddzielnej ofercie ubezpieczeń dodatkowych takich jak:
a) nadwyżkowe ubezpieczenie OC inżyniera budownictwa
b) obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów (członków PIIB)
c) obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej

Informacje na temat zgłoszenia i likwidacji szkody

Aktualne i archiwalne polisy ubezpieczenia OC Inżynierów Budownictwa

Kontakt z ubezpieczycielem:
Agencja Wyłączna Ergo Hestii
telefon: (58) 698-65-58, 730-470-948
ubezpieczeniadlainzynierow.pl
inzynierowie@ubezpieczeniadlainzynierow.pl