Zaświadczenia

Zaświadczenia o przynależności do Świętokrzyskiej OIIB wydawane są w formie elektroniczne i mają postać pliku PDF. Są opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem cyfrowym Przewodniczącej Okręgowej Rady Izby. Każde zaświadczenie można zweryfikować na stronie PIIB podając jego numer weryfikacyjny.

Aktualne zaświadczenie o przynależności do Świętokrzyskiej OIIB dostępne jest do pobrania
Portalu PIIB w przeciągu 2 dni roboczych od daty zaksięgowania pełnych wpłat.

Na stronie logowania można odzyskać zapomniane hasło klikając w „Nie pamiętasz hasła?”
i wpisując adres e-mail użyty do rejestracji konta. W przypadku, gdy konto nie było nigdy aktywowane, jednorazowe hasło dostępu do Portalu PIIB można uzyskać kontaktując się
z Biurem Izby pod adresem e-mail wnioski@swk.piib.org.pl

Zaświadczenia papierowe wysyłane są tylko tym członkom Izby, którzy zgłosili taką prośbę
w Biurze Izby.