Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

zamierza utworzyć dla członków izby

,,Klub Młodych" i ,,Klub Seniora".

Zainteresowanych prosimy o zapisywanie się:

lista członków ,,Klubu Młodych"

lista członków ,,Klubu Seniora"


 

UWAGA! Spływ kajakowy odbędzie się w przypadku zapisania się minimum 20 osób.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 sierpnia 2022 r.


 

UWAGA: członkowie Izby w specjalności inżynieryjnej drogowej.

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518), które wejdzie w życie z dniem 21 września 2022 r.


Pismo skierowane do Pana Mariusza Dobrzenieckiego - Prezesa PIIB


 

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje

o uruchomieniu od dnia 1 sierpnia 2022 r

grupy dyskusyjnej ,,Forum Dyskusyjne"

celem wymiany doświadczeń, opinii i pomysłów między członkami.


Instrukcja dołączenia oraz regulamin dostępne są TUTAJ.


Grupa dyskusyjna dostępna jest na stronie:

https://groups.google.com/g/swietokrzyskaoiib

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w grupie! 

KOMUNIKAT O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH

I OPŁACIE NA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC W ROKU 2023

(podstawa: Uchwała Nr 27/22 XXI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 25 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa)


 

XXI KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY PIIB

W dniach 24-25 czerwca 2022 roku odbył się w Warszawie XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB, który podsumował ostatni rok działania samorządu zawodowego.
Dokonał także wyboru przewodniczących i członków organów izby na następną czteroletnią kadencją.

WIĘCEJ


 

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów

Budownictwa informuje, iż od dnia

1 stycznia 2021 roku

zaświadczenia o przynależności do

Izby będą wydawane w wersji elektronicznej.


Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.


 

Osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego mogą składać wnioski
o nadanie uprawnień budowlanych na sesję XL/2022 (jesienną)

w terminie od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2022 r.

osobiście, za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18
25-304 Kielce

Rejestracja wniosków odbywa się w Biurze ŚOIIB. W przypadku braków w złożonej dokumentacji, Wnioskodawcy będą wzywani do uzupełnienia wniosku, zatem bardzo ważne jest podanie we wniosku aktualnych danych bezpośredniej łączności (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji pocztowej).


Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji XL/2022 
- 18 listopada 2022 r.

WNIOSEK O PONOWNY EGZAMIN
Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji XL/2022 (dotyczy osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu w poprzednich sesjach oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek, pocztą lub na adres e-mailowy Izby, o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 12.09.2022 r.

Kwota opłaty II raty za ponowny egzamin pisemny lub ustny zostanie podana w Zawiadomieniu, które zostanie wysłane w dniu 06.10.2022 r. zgodnie z terminarzem.


   

Prosiinfomy członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o pilne podanie do biura Izby adresów e-mail
w przypadku gdy nie były podane lub uległy zmianie. Dyrektor Biura, W. Sobańska


Rada Programowa Biuletynu Świętokrzyskiego
zwraca się z prośbą do członków Izby o przesyłanie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. propozycji tematów do publikacji w Biuletynie Świętokrzyskim.
 

A K T U A L N O Ś C I


 

UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Drukuj

4 lipca, w Kielcach uroczyście wręczono uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Certyfikat otrzymało 95 osób, które pomyślnie zdały egzaminy pisemny i ustny organizowany przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych oraz środowiska zawodowego.

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 6

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

AKTUALNE SZKOLENIA

SZKOLENIE PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY GEODEZJI I GEOMATYKI WYDZ. INŻYNIERII ŚRODOWISKA, GEOMATYKI I ENERGETYKI PŚK
Więcej …
 
ZASADY DOBORU ODPOWIEDNIEJ METODY BEZWYKOPOWEJ REHABILITACJI PRZEWODU
Więcej …
 
ZASTOSOWANIE TERMOWIZJI W ANALIZIE TERMICZNEJ OBIEKTÓW
Więcej …
 
SZKOLENIA ONLINE NA PORTALU PIIB

Informacja dostępna jest na stronie:  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

Jestem zainteresowany/a szkoleniem BIM o tematyce: