Świętokrzyska OIIB

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym posiedzeniem Świętokrzyskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Kielcach, proszę o podanie do dnia 7 lutego 2023 r. tematów i problemów,

które zdaniem Koleżanek i Kolegów należałoby przeanalizować.

Swoje propozycje proszę przesyłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ewa Skiba

Przewodnicząca Okręgowej Rady


 
 

Uroczyste nadanie uprawnień budowlanych


9 stycznia, w sali lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla osób, które uzyskały pozytywne wyniki z egzaminu zawodowego. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, na czele z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem, oraz przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń naukowo-technicznych i organizacji związanych z branżą budowlaną.

W tegorocznej sesji egzaminacyjnej organizowanej przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa na 129 osób dopuszczonych do egzaminów pozytywne wyniki, zarówno z części pisemnej jak i ustnej, uzyskało 69 osób.

 

Pięcioro osób z tego grona, na egzaminie ustnym, uzyskało ponad 90 % możliwych do zdobycia punktów, są to:

Michał Witold Zapiór - mgr inżynier inżynierii środowiska, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej - uzyskał uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (98,00 %).

Łukasz Dudek – inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej - uzyskał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (97,50 %).

Marta Agnieszka Kolankowska – mgr inżynier budownictwa, absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej – uzyskała uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej (93,25 %).

Radosław Piotr Puto - mgr inżynier inżynierii środowiska, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej – uzyskał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (93,25 %).

Mateusz Robert Janus - mgr inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej – uzyskał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej (92,50 %).

 

Decyzje o nadaniu uprawnień wręczyli Ewa Skiba Przewodnicząca Okręgowej Rady ŚOIIB oraz Jacek Ślusarczyk Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Przewodnicząca Okręgowej Rady ŚOIIB poinformowała, jak ważne jest ciągłe doskonalenie się i poszerzanie zdobytej wiedzy informując o szkoleniach i kursach organizowanych przez izbę.

Jacek Ślusarczyk Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej w swoim wystąpieniu podkreślił, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na przedstawicielach branży budowlanej.

Historia uprawnień budowlanych sięga roku 1928.

W ciągu ponad 20 lat funkcjonowania ŚOIIB nadała uprawnienia budowlane - 3 850 osobom. Natomiast we wszystkich 16 izbach funkcjonujących na terenie kraju uprawnienia uzyskało ponad 91 tysięcy osób.

 


 

Szanowni Państwo,

Rada Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, mając na względzie dbałość o ekologię, sięga po nowoczesne rozwiązania i wprowadza cyfrowy obieg dokumentów.
Od 1 stycznia 2023 r. druki na opłacenie składki członkowskiej (krajowej i okręgowej)
oraz ubezpieczenia OC, zaświadczenia potwierdzające członkostwo w PIIB, kwartalnik "Biuletyn Świętokrzyski"
oraz miesięcznik PIIB "Inżynier Budownictwa",
będą dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej.

Dostęp do blankietów opłat:
- www.piib.org.pl - lista członków,
- aplikacja PIIB na telefon - do pobrania w App Store lub Google Play.

Dostęp do zaświadczenia o członkostwie:
- przesyłany na e-mail będący w bazie portalu PIIB, po opłaceniu składek,
- na portalu PIIB po zalogowaniu,
- w aplikacji PIIB na telefon.

Dostęp do wydawnictw Izby:
- www.swk.piib.org.pl,
- www.piib.org.pl,
- aplikacja PIIB na telefon.

Osoby, które nie podały swojego adresu e-mailowego do bazy Izby lub osoby, których e-mail jest nieaktualny prosimy o podanie/zaktualizowanie danych.

Można to zrobić na dwa sposoby:

1. Wysyłając e-mail do biura ŚOIIB -  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
2. Poprzez aplikację PIIB.

 

Rada Świętokrzyskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


 

E-wydanie Biuletynu Świętokrzyskiego

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Biuletyn Świętokrzyski – kwartalnik Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa, dotrzymując kroku dynamicznym zmianom na rynku mediów, w 2023 rok wkroczy w nowoczesnej formule. Trafi w Państwa ręce w wersji elektronicznej, dostępnej na stronie internetowej Izby pod adresem: swk.piib.org.pl

E-wydanie Biuletynu Świętokrzyskiego zapewni naszym Czytelnikom łatwiejszy i szybszy dostęp do branżowych treści oraz nieograniczony zasięg w dostępie do informacji. Od 2023 roku kwartalnik czytać będzie można w dowolnym miejscu i czasie, na każdym nośniku informacji elektronicznych.

Wydanie elektroniczne naszego czasopisma będzie nie tylko milowym krokiem ku nowoczesności i wyjściem naprzeciw oczekiwaniom Czytelników, ale także wyrazem troski i dbałości o środowisko oraz o finanse członków naszej Izby, co w obecnych czasach jest priorytetowym działaniem organizacji.

Śpieszymy zapewnić, że poza formą wydawnictwa, Biuletyn nadal będzie informował o najważniejszych zagadnieniach, dotyczących naszej branży i podejmował ważkie dla budownictwa tematy. Nie zabraknie w nim także ciekawych rozmów i fotorelacji z prowadzonych w Świętokrzyskiem inwestycji.

Mamy nadzieję, że nowy e-Biuletyn Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa spełni Państwa i nasze oczekiwania oraz pokładane w nim nadzieje, a także spotka się z życzliwym przyjęciem.

Ewa Skiba

Przewodnicząca Okręgowej Rady

 


 

Informacja dla członków ŚOIIB,

którzy posiadają uprawnienia budowlane wydane przed 1 stycznia 1995 roku

Informujemy, że na wniosek członka Świętokrzyskiej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa , posiadającego uprawnienia budowlane nadane przed dniem
1 stycznia 1995 r. istnieje możliwość wprowadzenia treści tych uprawnień do komputerowej bazy Centralnego Rejestru Uprawnień Budowlanych (e-CRUB), analogicznie jak są wprowadzane wszystkie uprawnienia budowlane nadane po tym dniu. Deklarację o wpisanie uprawnień do e-CRUB należy złożyć pisemnie w biurze Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wykorzystując wzór wniosku zamieszczony na stronie internetowej Izby w zakładce OKK – druki i formularze.

Wpisanie uprawnień do e-CRUB spowoduje że:

 • Urzędy otrzymują bezpośredni dostęp do e-CRUB, co pozwoli na sprawniejszą weryfikację  posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ich uprawnień i przynależności do izb. System informatyczny e-CRUB zagwarantuje, że weryfikacja uprawnień będzie skuteczna.
 • Osoby, które zostały wpisane do systemu e-CRUB nie będą musiały już przedkładać w urzędzie kopii decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby. Urzędy sprawdzą to w systemie e-CRUB.

 

Zachęcamy do odwiedzania strony Zespołu Prawno-Regulaminowego POIIB

pod adresem: https://zpr.pdl.piib.org.pl

na której znajdują się przydatne informacje takie jak:


* tzw. “Kalendarz legislacyjny”, w którym na bieżąco będą umieszczane daty i ogólne informacje o nadchodzących zmianach najważniejszych przepisów budowlanych, a dla zainteresowanych - odesłania do szczegółów tych zmian. Kalendarz ten każdy może dodać do swojego prywatnego kalendarza Google,

* ujednolicone teksty ustaw i rozporządzeń okołobudowlanych,

* odnośniki do ważnych dla inżynierów serwisów i źródeł wiedzy prawnej i technicznej, aktualnych formularzy (elektronicznych i tradycyjnych), czy wyszukiwarek ksiąg wieczystych lub KRS i wielu innych,

* informacje (skrócone instrukcje) o dostępie do Polskich Norm, norm, SEP, cenników Bistyp i innych usług udostępnionych przez Portal PIIB,

* tabelę z proponowanymi odległościami obiektów liniowych od siebie i innych obiektów budowlanych,

* opinie organów państwa oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w kluczowych dla inżynierów budownictwa sprawach,

* publikacje przydatne inżynierom, np.: poradnik o aktualnych zmianach Prawa budowlanego zawierający m.in. przykładowe wzory zawartości poszczególnych elementów projektu budowlanego.


 

NEWSLETTER
zawierający informacje o najważniejszych działaniach i nowościach w aktywności GUNB.


Aby zapisać się, prosimy kliknąć na poniższe zdjęcie, po czym skorzystać z dostępnego tam formularza.


 

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

zamierza utworzyć dla członków izby

,,Klub Młodych" i ,,Klub Seniora".

Zainteresowanych prosimy o zapisywanie się:

lista członków ,,Klubu Młodych"

lista członków ,,Klubu Seniora"


 

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje

o uruchomieniu od dnia 1 sierpnia 2022 r

grupy dyskusyjnej ,,Forum Dyskusyjne"

celem wymiany doświadczeń, opinii i pomysłów między członkami.


Instrukcja dołączenia oraz regulamin dostępne są TUTAJ.


Grupa dyskusyjna dostępna jest na stronie:

https://groups.google.com/g/swietokrzyskaoiib

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w grupie!


 

KOMUNIKAT O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH

I OPŁACIE NA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC W ROKU 2023

(podstawa: Uchwała Nr 27/22 XXI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 25 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa)


 

Prosiinfomy członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o pilne podanie do biura Izby adresów e-mail
w przypadku gdy nie były podane lub uległy zmianie. Dyrektor Biura, W. Sobańska


Rada Programowa Biuletynu Świętokrzyskiego
zwraca się z prośbą do członków Izby o przesyłanie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. propozycji tematów do publikacji w Biuletynie Świętokrzyskim.
 

A K T U A L N O Ś C I


 

 

Dnia 14 stycznia w sali Hotelu Kameralnego w Kielcach odbyło się noworoczne spotkanie członków Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Udział wzięło około 60 osób. 

ZAKOŃCZENIE XL SESJI EGZAMINACYJNEJ

Drukuj

Zakończyła się XL sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane

Rozpoczęła się ona 18 listopada egzaminem pisemnym, przeprowadzonym w II turach równocześnie we wszystkich izbach okręgowych. W ŚOIIB do testu przystąpiło 102 kandydatów. O godz. 9:00 w Sali ZUGA SHL egzamin pisemny zdawały osoby w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a o godz. 13 w pozostałych specjalnościach. Przed południem egzamin prowadził dr inż. Jacek Ślusarczyk - Przewodniczący OKK, zaś po południu mgr inż. Andrzej Pieniążek - Zastępca Przewodniczącego OKK.

Więcej…
 

SZKOLENIE W OKK

Drukuj

8 października 2022 roku w siedzibie ŚOIIB odbyło się szkolenie dotyczące wdrożenia elektronicznego systemu SESZAT do tworzenia zestawów pytań na egzaminy ustne na uprawnienia budowlane.

Więcej…
 

JUBILEUSZ XX-LECIA ŚOIIB

Drukuj

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa świętowała 20-lecie istnienia.

W sobotę, 24 września 2022 r. Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa obchodziła Jubileusz XX-lecia. Uroczystość, na którą przybyło wielu gości, odbyła się w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach i była okazją do podsumowania 20 lat działalności, podziękowań oraz życzeń dla samorządu zawodowego budowniczych.

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 4

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

KOMUNIKAT

Masz propozycję na temat szkolenia?
Prześlij ją nam na adres swk@piib.org.pl

SONDA I

Jestem zainteresowany/a szkoleniem o tematyce:
 

SONDA II

Jestem zainteresowany/a szkoleniem o tematyce:
 

Serwis aktów prawnych

Jako członkowie Okręgowej Izby mają Państwo darmowy
dostęp do pełnej wersji serwisu aktów prawnych - Wolters Kluwer,
zawierającej ponad 200 tys. aktów prawnych, blisko 850 tys. orzeczeń
i pism urzędowych oraz wiele innych, pomocnych materiałów.
Dostęp jest możliwy po zalogowaniu na swój profil na portalu PIIB.
Więcej informacji po kliknięciu w LINK.

AKTUALNE SZKOLENIA

Zagadanienia początkowego etapu realizacji drogi ekspresowej S7 na odc. Widoma - Kraków

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach
oraz
ZMRP Oddział Świętokrzyski

zaprasza na szkolenie:


ZAGADNIENIA POCZĄTKOWEGO ETAPU REALIZACJI DROGI EKSPRESOWEJ S7 NA ODCINKU WIDOMA - KRAKÓW


Program:

1. Wprowadzenie
2. Kwestie techniczne i organizacyjne związane z rozpoczęciem inwestycji oraz jej ogólny zakres
3. Metody wzmocnień podłoża gruntowego pod korpusy drogowe oraz na potrzeby obiektów inżynierskich
4. Zagadnienia techniczne związane z realizacją estakady ES-201 węzła Mistrzejowice o długości ok. 1300m
5. Dyskusja tematyczna


Wykładowca: mgr inż. Karol Malinowski i zespół - budowniczy drogi S7 na odcinku Widoma - Kraków

Termin Miejsce Lista

23.01.2023

godz. 16:00

siedziba ŚOIIB

Św. Leonarda 18, Kielce


KLIKNIJ TUTAJ, ABY SIĘ ZAPISAĆ

Prosimy o kontakt z Izbą,
jeśli ktoś z Państwa zapisał się,
a nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Izby pod zakładką "RODO".

{ckdata form446 [showborder:1, showheader:1, shownavigation:1]}

 
Bezpłatne szkolenia w ramach projektu pn. "Akademia Dostępności"

Szanowni Państwo,

W imieniu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej serdecznie zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH w ramach projektu pn. AKADEMIA DOSTĘPNOŚCI, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.

 

Grupa docelowa:

Uczestnicy procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego, posiadający dyplom ukończenia studiów II stopnia, m.in.:

 • architekci w tym architekci wnętrz i krajobrazu,
 • inżynierowie budownictwa,
 • urbaniści,
 • pracownicy administracji publicznej zajmujący się procesem inwestycyjno-budowlanym lub planowaniem przestrzennym i zagospodarowaniem przestrzennym.

 

Realizacja i tematyka szkoleniowa:

Moduł I

Odbywa się zdalnie w czasie rzeczywistym. Zajmuje 8 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 4 godz.) prowadzone w parach trenerskich.

Minimalna tematyka:

 • projektowanie uniwersalne,
 • dostępność przestrzeni i budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami.

 

Moduł II

Odbywa się stacjonarnie i zajmuje 12 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 6 godz.) prowadzone przez trenera oraz osobę z niepełnosprawnością.

 

Minimalna tematyka:

 • symulowanie i doświadczanie różnych form niepełnosprawności w terenie i budynku w kontekście napotykanych barier i trudności (z wykorzystaniem symulatorów),
 • skuteczna komunikacja z inwestorami nt. potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami,
 • komunikacja z osobami z niepełnosprawnościami,
 • analiza przykładowego projektu pod kątem dostępności,
 • mini-audyt dostępności.

 

Dla wszystkich uczestników projektu zapewniony będzie catering podczas szkolenia stacjonarnego oraz opcjonalny nocleg i kolacja (przy spełnieniu kryteriów).

 

Aby zapisać się do udziału w projekcie:

Należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy:

https://akademiadostepnosci.pl/efz/


Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie projektowej:

https://akademiadostepnosci.pl/

 

Aktualnie dostępne terminy szkoleń:


 
SZKOLENIE AMIBLU
Więcej …
 
SZKOLENIE PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY GEODEZJI I GEOMATYKI WYDZ. INŻYNIERII ŚRODOWISKA, GEOMATYKI I ENERGETYKI PŚK
Więcej …
 
ZASADY DOBORU ODPOWIEDNIEJ METODY BEZWYKOPOWEJ REHABILITACJI PRZEWODU
Więcej …
 
ZASTOSOWANIE TERMOWIZJI W ANALIZIE TERMICZNEJ OBIEKTÓW
Więcej …
 
SZKOLENIA ONLINE NA PORTALU PIIB

Informacja dostępna jest na stronie:  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia