Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

EGZAMIN PISEMNY XLI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane

W dniu 26 maja 2023 r. w ŚOIIB w Sali ZUGA SHL odbył się w II turach egzamin pisemny na uprawnienia budowlane.

W pierwszej turze o godzinie 9:00 zdawały 62 osoby w specjalności KB, a w drugiej turze o godzinie 13:00 zdawało 70 osób w pozostałych specjalnościach: IM, ID, KOB, IT, IS, IE.

Przed południem egzamin prowadził dr inż. Jacek Ślusarczyk – Przewodniczący OKK, zaś po południu mgr inż. Andrzej Pieniążek – Zastępca Przewodniczącego OKK.

W naszej Izbie ogółem do testu przystąpiło 132 osoby, a pozytywny wynik uzyskało 110 osób.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna życzy Wszystkim Kandydatom powodzenia na egzaminach ustnych, które odbywać się będą w dniach 31.05. – 12.06.2023 r. w siedzibie ŚOIIB.


 

 

LISTA OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN PISEMNY
I ZOSTAŁY DOPUSZCZONE DO EGZAMINU USTNEGO
NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SESJI XLI/2023

---> POBIERZ <--- 

W środę, 24 maja, w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich odbył się finał konkursu Novator 2022, którego inicjatorem jest Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa.
Wśród tegorocznych laureatów są przedsiębiorstwa, które w minionym roku zrealizowały nowatorskie projekty z branży usług i produkcji. Branże dominujące
wśród nagrodzonych to informatyka i budownictwo. Jednym ze sponsorów wydarzenia jest Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, w której
imieniu nagrodę w kategorii Młody Nowator dla Pani Anny Barteczko, wręczała Ewa Skiba – przewodnicząca Okręgowej Rady.

W części artystycznej wystąpił pochodzący z Kielc pianista Maksym Rzemiński.

 


 

W zastępstwie Ewy Skiby - Przewodniczącej ŚOIIB, członka Świętokrzyskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie,
uczestniczyłem w dniu 19.05.2023 r. w szkoleniu zorganizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa w budownictwie.
Szkolenie  przeprowadzono dla pracowników firm budowlanych, które realizują inwestycję „Budowa obwodnicy Opatowa w ciągu dróg S74 i DK 9”.
Szkolenie odbyło się w biurze budowy Generalnego wykonawcy Mostostal Warszawa S.A.

Głównym tematem szkolenia były wymagania bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót budowlanych przez pryzmat
stwierdzonych nieprawidłowości i wypadków przy pracy. Prelegentem był nadinspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach Tomasz Barański.

Po szkoleniu miały miejsce dwa pokazy:

  • symulacja upadku z wysokości przy użyciu manekina – prezentowany przez firmę SUPON
  • udzielanie pierwszej pomocy – prezentowany przez przedstawiciela firmy Mostostal Warszawa S.A.

Szkolenie, prezentacja komputerowa oraz pokazy uświadomiły biorącym udział w szkoleniu (ok.40 osób) zagrożenia występujące
przy realizacji robót budowlanych, zarówno te możliwe do przewidzenia, jak i takie, które trudno sobie wyobrazić.

Tomasz Marcinowski

 


 

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego w praktyce - nowe szkolenie w Akademii GUNB

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił szkolenie poświęcone Cyfrowej Książce Obiektu Budowlanego (c-KOB).

Szkolenie obejmuje 6 lekcji i zawiera 9 filmów pokazujących krok po kroku, jak korzystać z aplikacji.

Zapraszamy na stronę: https://akademia.gunb.gov.pl


 

I N F O R M A C J A

dotycząca Finału II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym przeprowadzonego 26.04.2023 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

W dniu 26.04.2023 r. jako przedstawiciel ŚOIIB w Kielcach uczestniczyłem w Gali Finałowej II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym.

Olimpiada organizowana jest przez Starostę Stalowowolskiego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli, pod patronatem
Ministra Edukacji i Nauki, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Wojewody Podkarpackiego.

Patronat honorowy sprawują : PIIB, DOIIB,LOIIB, ŁOIIB,OOIIB, POIIB, POMOIIB,ŚIOIIB i ŚOIIB oraz Politechniki: Częstochowska, Krakowska, Łódzka, Śląska, Świętokrzyska i Wrocławska.

W olimpiadzie uczestniczyło 1049 uczniów z 52 szkół ponadpodstawowych o profilu budowlanym z 15 województw.

W finale (pisemny test 50 pytań) wzięło udział 28 uczniów z 16 szkół.

I miejsce zajął uczeń z Zespołu Szkół Budowlanych w Limanowej.

Laureaci olimpiady mają zapewniony dostęp na Wydziały Architektury i Budownictwa na Politechnikach Białostockiej i Lubelskiej.

Wszyscy laureaci otrzymali stosowne zaświadczenia oraz nagrody rzeczowe, a szkoły, które reprezentowali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Podziękowania w formie pisemnej otrzymali również sponsorzy olimpiady.

Politechnikę Świętokrzyską reprezentował Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt.

- Tomasz Marcinowski


 

XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy

1 kwietnia odbył się XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Delegaci wysłuchali i zatwierdzili sprawozdania organów za 2022 rok oraz udzielili absolutorium Okręgowej Radzie.
Wręczono odznaki honorowe PIIB oraz odznaczenia resortowe.

Więcej…
 

W dniach 17-19 marca 2023 r. na targach AGROTECH (na terenie Targów Kielce) członkowie naszej Izby:

1. Grzegorz Domagalski

2. Jerzy Miernowski

3.  Stanisław Adamski

4. Artur Kapała

Więcej…
 


W dniu 03.03.2023 r. w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, odbyło się posiedzenie Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Inżynierów Budownictwa. Spotkanie otworzyła przewodnicząca Ewa Skiba oraz prezes Mariusz Dobrzeniecki.

 

Razem z naszym partnerem - ubezpieczycielem Ergo Hestia - uruchomiliśmy program "Asysta Prawna dla Inżyniera".

Każdy członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od dzisiaj może uzyskać pomoc prawną w ramach swojego ubezpieczenia OC. Zakres pomocy obejmuje problemy prawne dotyczące życia zawodowego inżyniera budownictwa. W szczególności prawa budowlanego, prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego w zakresie zgodności umów związanych z procesem inwestycyjnym w budownictwie. Członkowie Izby znajdą tam również informacje dotyczące ochrony danych osobowych w obszarach pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ergo Hestia dla lepszej obsługi inżynierów zapewnia zainteresowanym specjalny dedykowany numer telefonu 587663336 oraz adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Asysta prawna dostępna jest w godzinach 8-20 od poniedziałku do piątku. Do uzyskania porady potrzebny jest jedynie numer polisy PIIB, swoje dane osobowe i nr członkowski PIIB - wszystkie te informacje dostępne są w razie potrzeby w portalu członkowskim lub aplikacji PIIB.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 

Razem z naszym partnerem - ubezpieczycielem Ergo Hestia - uruchomiliśmy program "Asysta Prawna dla Inżyniera".

Każdy członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od dzisiaj może uzyskać pomoc prawną w ramach swojego ubezpieczenia OC. Zakres pomocy obejmuje problemy prawne dotyczące życia zawodowego inżyniera budownictwa. W szczególności prawa budowlanego, prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego w zakresie zgodności umów związanych z procesem inwestycyjnym w budownictwie. Członkowie Izby znajdą tam również informacje dotyczące ochrony danych osobowych w obszarach pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ergo Hestia dla lepszej obsługi inżynierów zapewnia zainteresowanym specjalny dedykowany numer telefonu 587663336 oraz adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Asysta prawna dostępna jest w godzinach 8-20 od poniedziałku do piątku. Do uzyskania porady potrzebny jest jedynie numer polisy - 436000309376, swoje dane osobowe i nr członkowski PIIB - wszystkie te informacje dostępne są w razie potrzeby w portalu członkowskim lub aplikacji PIIB.


 

W dniu 8 lutego 2023 roku w hotelu Ameliówka odbyło się spotkanie „Dialog społeczny w dobie kryzysu energetycznego i inflacyjnego - obszary i zakres współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi, organizacjami sektora przemysłu wyrobów budowlanych oraz instytucjami państwowymi”. Podczas spotkania - Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego „Budowlani” Zbigniew Janowski, wręczył Przewodniczącej Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Ewie Skibie, złoty medal 130-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce.

Więcej…
   

Szanowni Państwo,

Rada Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, mając na względzie dbałość o ekologię, sięga po nowoczesne rozwiązania i wprowadza cyfrowy obieg dokumentów.
Od 1 stycznia 2023 r. druki na opłacenie składki członkowskiej (krajowej i okręgowej)
oraz ubezpieczenia OC, zaświadczenia potwierdzające członkostwo w PIIB, kwartalnik "Biuletyn Świętokrzyski"
oraz miesięcznik PIIB "Inżynier Budownictwa",
będą dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej.

Dostęp do blankietów opłat:
- www.piib.org.pl - lista członków,
- aplikacja PIIB na telefon - do pobrania w App Store lub Google Play.

Dostęp do zaświadczenia o członkostwie:
- przesyłany na e-mail będący w bazie portalu PIIB, po opłaceniu składek,
- na portalu PIIB po zalogowaniu,
- w aplikacji PIIB na telefon.

Dostęp do wydawnictw Izby:
- www.swk.piib.org.pl,
- www.piib.org.pl,
- aplikacja PIIB na telefon.

Osoby, które nie podały swojego adresu e-mailowego do bazy Izby lub osoby, których e-mail jest nieaktualny prosimy o podanie/zaktualizowanie danych.

Można to zrobić na dwa sposoby:

1. Wysyłając e-mail do biura ŚOIIB -  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
2. Poprzez aplikację PIIB.

 

Rada Świętokrzyskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


 

E-wydanie Biuletynu Świętokrzyskiego

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Biuletyn Świętokrzyski – kwartalnik Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa, dotrzymując kroku dynamicznym zmianom na rynku mediów, w 2023 rok wkroczy w nowoczesnej formule. Trafi w Państwa ręce w wersji elektronicznej, dostępnej na stronie internetowej Izby pod adresem: swk.piib.org.pl

E-wydanie Biuletynu Świętokrzyskiego zapewni naszym Czytelnikom łatwiejszy i szybszy dostęp do branżowych treści oraz nieograniczony zasięg w dostępie do informacji. Od 2023 roku kwartalnik czytać będzie można w dowolnym miejscu i czasie, na każdym nośniku informacji elektronicznych.

Wydanie elektroniczne naszego czasopisma będzie nie tylko milowym krokiem ku nowoczesności i wyjściem naprzeciw oczekiwaniom Czytelników, ale także wyrazem troski i dbałości o środowisko oraz o finanse członków naszej Izby, co w obecnych czasach jest priorytetowym działaniem organizacji.

Śpieszymy zapewnić, że poza formą wydawnictwa, Biuletyn nadal będzie informował o najważniejszych zagadnieniach, dotyczących naszej branży i podejmował ważkie dla budownictwa tematy. Nie zabraknie w nim także ciekawych rozmów i fotorelacji z prowadzonych w Świętokrzyskiem inwestycji.

Mamy nadzieję, że nowy e-Biuletyn Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa spełni Państwa i nasze oczekiwania oraz pokładane w nim nadzieje, a także spotka się z życzliwym przyjęciem.

Ewa Skiba

Przewodnicząca Okręgowej Rady

 


 

Informacja dla członków ŚOIIB,

którzy posiadają uprawnienia budowlane wydane przed 1 stycznia 1995 roku

Informujemy, że na wniosek członka Świętokrzyskiej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa , posiadającego uprawnienia budowlane nadane przed dniem
1 stycznia 1995 r. istnieje możliwość wprowadzenia treści tych uprawnień do komputerowej bazy Centralnego Rejestru Uprawnień Budowlanych (e-CRUB), analogicznie jak są wprowadzane wszystkie uprawnienia budowlane nadane po tym dniu. Deklarację o wpisanie uprawnień do e-CRUB należy złożyć pisemnie w biurze Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wykorzystując wzór wniosku zamieszczony na stronie internetowej Izby w zakładce OKK – druki i formularze.

Wpisanie uprawnień do e-CRUB spowoduje że:

  • Urzędy otrzymują bezpośredni dostęp do e-CRUB, co pozwoli na sprawniejszą weryfikację  posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ich uprawnień i przynależności do izb. System informatyczny e-CRUB zagwarantuje, że weryfikacja uprawnień będzie skuteczna.
  • Osoby, które zostały wpisane do systemu e-CRUB nie będą musiały już przedkładać w urzędzie kopii decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby. Urzędy sprawdzą to w systemie e-CRUB.

 

Zachęcamy do odwiedzania strony Zespołu Prawno-Regulaminowego POIIB

pod adresem: https://zpr.pdl.piib.org.pl

na której znajdują się przydatne informacje takie jak:


* tzw. “Kalendarz legislacyjny”, w którym na bieżąco będą umieszczane daty i ogólne informacje o nadchodzących zmianach najważniejszych przepisów budowlanych, a dla zainteresowanych - odesłania do szczegółów tych zmian. Kalendarz ten każdy może dodać do swojego prywatnego kalendarza Google,

* ujednolicone teksty ustaw i rozporządzeń okołobudowlanych,

* odnośniki do ważnych dla inżynierów serwisów i źródeł wiedzy prawnej i technicznej, aktualnych formularzy (elektronicznych i tradycyjnych), czy wyszukiwarek ksiąg wieczystych lub KRS i wielu innych,

* informacje (skrócone instrukcje) o dostępie do Polskich Norm, norm, SEP, cenników Bistyp i innych usług udostępnionych przez Portal PIIB,

* tabelę z proponowanymi odległościami obiektów liniowych od siebie i innych obiektów budowlanych,

* opinie organów państwa oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w kluczowych dla inżynierów budownictwa sprawach,

* publikacje przydatne inżynierom, np.: poradnik o aktualnych zmianach Prawa budowlanego zawierający m.in. przykładowe wzory zawartości poszczególnych elementów projektu budowlanego.


 


Strona 1 z 4

Nr 1(67)/2023Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 454 gości 

Kalendarium

kalendarium

KOMUNIKAT

Masz propozycję na temat szkolenia?
Prześlij ją nam na adres swk@piib.org.pl

DYŻURY

SONDA I

Jestem zainteresowany/a szkoleniem o tematyce:
 

SONDA II

Jestem zainteresowany/a szkoleniem o tematyce:
 

Serwis aktów prawnych

Jako członkowie Okręgowej Izby mają Państwo darmowy
dostęp do pełnej wersji serwisu aktów prawnych - Wolters Kluwer,
zawierającej ponad 200 tys. aktów prawnych, blisko 850 tys. orzeczeń
i pism urzędowych oraz wiele innych, pomocnych materiałów.
Dostęp jest możliwy po zalogowaniu na swój profil na portalu PIIB.
Więcej informacji po kliknięciu w LINK.