Zakończyła się XLIII sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane

„Wiosenna” sesja egzaminacyjna 2024 r. rozpoczęła się 24 maja egzaminem pisemnym, przeprowadzonym w II turach równocześnie we wszystkich izbach okręgowych. W ŚOIIB do testu przystąpiło 120 kandydatów.

Tym  razem  egzamin pisemny  odbył się w Sali Hyperion Grand  Hotelu  Kielce.
O godz. 10.00 zdawało 48 osób w specjalności konstrukcyjno-budowlanej a o godz. 13.00 – 72 osoby w pozostałych specjalnościach. Rano egzamin prowadził Kol.  Jacek Ślusarczyk – Przewodniczący OKK, po południu  Kol. Andrzej Pieniążek – Zastępca Przewodniczącego OKK. Test zaliczyło 108 kandydatów do uprawnień. Zdawalność wyniosła 90% i była wyższa niż w latach ubiegłych. Kandydaci po raz pierwszy  mieli możliwość korzystania z udostępnionej przez PIIB aplikacji pomocnej w przygotowaniu się do egzaminu pisemnego.

Egzaminy ustne odbyły się w dniach: 29.05 – 07.06.2024 r.  Przystąpiło do nich 127 kandydatów w 8 specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, mostowej, kolejowej KOB i hydrotechnicznej oraz instalacyjnej telekomunikacyjnej, sanitarnej i elektrycznej. Decyzję o nadaniu uprawnień otrzymają 92 osoby. Uroczyste wręczenie decyzji odbędzie się 01.07.2024 r. w Sali Lustrzanej WDK w Kielcach.

Pięciu kandydatów, którzy najlepiej zdali egzamin ustny zostanie w sposób szczególny wyróżnionych podczas tej uroczystości.