XXIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

W dniach 13-14 czerwca br. odbył się XXIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w którym uczestniczyło 8 delegatów Izby Świętokrzyskiej: Tadeusz Durak, Andrzej Janicki, Tomasz Marcinowski, Andrzej Pieniążek, Ewa Skiba, Małgorzata Sławińska, Stefan Szałkowski i Andrzej Witkowski.