SYSTEM REJESTRACJI KANDYDATÓW

Osoby ubiegające się o uprawnienia niebędące członkami Izby
 https://portal.piib.org.pl/logowanie-kandydata

Osoby korzystające po raz pierwszy powinny założyć konto poprzez opcję REJESTRUJprosimy pamiętać o wyborze właściwej Izby (wybór terminów w ŚOIIB jest możliwy w okresie podanym w terminarzu OKK.

Ubiegający się o uprawnienia będący członkami Izby logują się na swoim koncie w portalu PIIB  https://portal.piib.org.pl/login

Wpisane przez Państwa informacje będą występowały w postępowaniu kwalifikacyjnym, egzaminacyjnym i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, dlatego prosimy wpisywać je ze szczególną dokładnością. Login i hasło uzyskane podczas zarejestrowania będą przydatne podczas postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego oraz umożliwią pobranie aplikacji przygotowującej do pisemnej części egzaminu na uprawnienia budowlane.