Relacja z uroczystości wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w XLIII sesji egzaminacyjnej

Dnia 1 lipca w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 92 osobom, które w sesji wiosennej 2024 roku zdały egzamin ustny, zorganizowany przez naszą Izbę. Reprezentowali oni osiem specjalności: konstrukcyjno-budowlaną, inżynieryjną drogową, mostową, kolejową KOB i hydrotechniczną oraz instalacyjną telekomunikacyjną, sanitarną i elektryczną.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Michał Skotnicki – Wicewojewoda Świętokrzyski, Robert Wzorek – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Angelina Kosiek – Zastępca Dyrektora Biura Wojewody, pełniąca również funkcję Rzecznika Prasowego, prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt – Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, dr hab. inż. Roman Deniziak prof. PŚk. – Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PŚk, dr inż. Łukasz Walaszczyk – Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki Wydziału Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej, Anna Bujnowska – Przewodnicząca ZZ „Budowlani” Okręgu Świętokrzyskiego, Ireneusz Janik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Pracodawców oraz Cezary Tkaczyk – Prezes Izby Staropolsko – Handlowej.

Obecni byli również Przewodniczący stowarzyszeń naukowo-technicznych związanych z branżą budowlaną, Członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Przewodniczący Organów Świętokrzyskiej Izby oraz bliscy osób odbierających uprawnienia.

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wręczyli: Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady naszej Izby oraz Jacek Ślusarczyk – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Zgodnie z tradycją w pierwszej kolejności decyzje otrzymały osoby wyróżnione, które uzyskały na egzaminie ustnym min. 90% punktów możliwych do zdobycia.

Są to:

Patrycja Katarzyna Strzelec – mgr inż. inżynierii środowiska, absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej – uzyskała uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Na egzaminie ustnym uzyskała 98% punktów możliwych do zdobycia.

Damian Katulski – mgr inż. budownictwa, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej – uzyskał uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uzyskując na egzaminie ustnym 93,4% punktów możliwych do zdobycia.

Anna Marta Prokop – mgr inż. budownictwa, absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej – uzyskała uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej, uzyskując na egzaminie ustnym 91,75% punktów możliwych do zdobycia. Pani Anna Prokop nie uczestniczyła w uroczystości.

Michał Adam Kowalczyk – mgr inż. budownictwa, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej – uzyskał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, uzyskując na egzaminie ustnym 91,75% punktów możliwych do zdobycia.

Filip Chojnacki – mgr inż. elektrotechniki, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej – uzyskał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, uzyskując na egzaminie ustnym 90,75% punktów możliwych do zdobycia.

Osoby, którym wręczono decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych, następnie złożyły uroczyste ślubowanie.

Wszyscy obecni na uroczystości wysłuchali, przy symbolicznej lampce szampana, koncertu Młodzieżowego Zespołu Brimiga Palia.