„Nowoczesny Inżynier 2024”

Serdecznie zapraszamy członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do wzięcia udziału w konkursie wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier 2024” organizowanego przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Udział w konkursie jest bezpłatny, konkurs organizowany jest zdalnie. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy prawnej niezbędnej do prawidłowego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zasady rekrutacji określono w Regulaminie Konkursu.