Komunikat o składkach członkowskich i opłacie na obowiązkowe ubezpieczenie OC w roku 2024

Zgodnie z uchwałą Nr PIIB/KZ/0021/2023 XXII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2023 r., składki członkowskie w roku 2024 płacone są według zasad dotychczasowych, z tym że jedynie za okres od dnia upływu ważności zaświadczenia o członkostwie w Izbie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC
Członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia rozpoczynają od 1 stycznia 2024 r. i później, opłacają roczną składkę w wysokości 96 zł (płatna jednorazowo za 12 miesięcy łącznie ze składką na Izbę Krajową).

Składki członkowskie
Składki członkowskie w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa w 2024 roku są następujące:
– na Okręgową Izbę 39 zł/miesiąc (płatne jednorazowo do końca roku kalendarzowego lub w dwóch ratach: I rata – za 6 miesięcy oraz II rata – za pozostałe miesiące do końca roku kalendarzowego),
– na Krajową Izbę 8 zł/miesiąc (płatne jednorazowo do końca roku kalendarzowego łącznie ze składką na ubezpieczenie OC).

Druki do opłaty składek dostępne są wyłącznie w wersji elektronicznej:
– na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakładce „Dla członków / Lista członków” po wpisaniu numeru członkowskiego,
– po zalogowaniu się do Portalu PIIB w zakładce „Opłaty członkowskie”,
– w aplikacji PIIB na telefon w zakładce „Opłaty członkowskie” (do pobrania w App Store lub Google Play).

Portal PIIB oferuje także możliwość bezpośredniej opłaty składek członkowskich poprzez serwis PayU.

W przypadku wątpliwości związanych z opłacaniem składek, Krajowe i Okręgowe Biuro jest do Państwa dyspozycji:

  • (22) 828-31-89 wew. 121, 127, 152; e-mail: biuro@piib.org.pl; poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 15:00
  • (41) 344-94-13 wew. 22; 694-912-692; email: wnioski@swk.piib.org.pl; poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00