Pierwsze posiedzenie Rady Młodych

„W dn. 28.02.20224 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Młodych – nowej opiniodawczo-doradczej grupy powołanej przy Krajowej Radzie PIIB. Należą do niej członkowie okręgowych izb, którzy nie ukończyli 40. r.ż. W spotkaniu uczestniczył Mariusz Dobrzeniecki, prezes KR PIIB.

Zebrani wybrali przewodniczącego rady, którym został Wojciech Poręba reprezentujący Lubuską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Funkcje zastępców przewodniczącego powierzono Katarzynie Frankiewicz (Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ) oraz Radosławowi Cichockiemu (Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa), zaś sekretarzem rady została Wioleta Alenowicz (Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa).

Przedmiotem prac rady będzie m.in. kreowanie propozycji działań skierowanych do młodych członków izby, określanie formy komunikacji z kołami naukowymi wyższych uczelni oraz szkołami średnimi, proponowanie tematów szkoleń ogólnopolskich, podejmowanie wizerunkowych inicjatyw w mediach społecznościowych”.
Przedstawicielami naszej Izby w Radzie Młodych są: Kol. Karolina Górlicka i Kol. Jakub Kurkowski.