Gratulacje dla Kol. Przemysława Buczyńskiego

Gratulujemy członkowi naszej Izby – Kol. Przemysławowi Buczyńskiemu, Profesorowi Politechniki Świętokrzyskiej, uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego.