Nagroda za najlepszą pracę dyplomową

Na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej Politechniki Świętokrzyskiej, odbyło się wręczenie pamiątkowego grawertonu za najlepszą pracę inżynierską z roku akademickiego 2022/2023. Nagrodę Pani Magdalenie Ramiączek wręczyła Ewa Skiba – przewodnicząca Okręgowej Rady. Promotorem wyróżnionej pracy dyplomowej jest Pan Jarosław Górski.