Egzamin pisemny XLI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane

W dniu 26 maja 2023 r. w ŚOIIB w Sali ZUGA SHL odbył się w II turach egzamin pisemny na uprawnienia budowlane.

W pierwszej turze o godzinie 9:00 zdawały 62 osoby w specjalności KB, a w drugiej turze o godzinie 13:00 zdawało 70 osób w pozostałych specjalnościach: IM, ID, KOB, IT, IS, IE.

Przed południem egzamin prowadził dr inż. Jacek Ślusarczyk – Przewodniczący OKK, zaś po południu mgr inż. Andrzej Pieniążek – Zastępca Przewodniczącego OKK.

W naszej Izbie ogółem do testu przystąpiło 132 osoby, a pozytywny wynik uzyskało 110 osób.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna życzy Wszystkim Kandydatom powodzenia na egzaminach ustnych, które odbywać się będą w dniach 31.05. – 12.06.2023 r. w siedzibie ŚOIIB.