Relacja ze spotkania integracyjnego w Sandomierzu

Spotkanie odbyło się w restauracji Hotelu Pod Ciżemką w Sandomierzu.

Uczestnicy spotkania przedstawili swój dorobek zawodowy i dyskutowali na temat prowadzonych inwestycji na terenie miasta i powiatu, w tym inwestycji drogowych oraz nowego mostu przez rzekę Wisłę.

Spotkania odbyło się w sympatycznej, koleżeńskiej atmosferze.

Bożena Nowińska
Sekretarz Okręgowej Rady ŚOIIB