Gratulacje dla Kol. Grzegorza Świta

Gratulujemy członkowi naszej Izby – prof. dr hab. inż. Grzegorzowi Świtowi otrzymania aktu nominacyjnego profesora nauk inżynieryjno–technicznych.