Promocja zawodu inżyniera na Targach BUDMA

Szanowni Członkowie,
ŚOIIB informuje, że na wspólnym stanowisku PIIB oraz OIIB na Targach BUDMA w dn. 30.01-02.03.2024 r. będzie możliwość wyświetlania materiału promującego zawód inżyniera, przedstawiającego ciekawe projekty zrealizowane lub realizowane przez naszych członków.
Jeśli są Państwo zainteresowani udostępnieniem materiału w powyższym temacie, uprzejmie prosimy o przesłanie gotowego materiału na adres swk@piib.org.pl w terminie do 25.01.2024 r.