Zakończyły się egzaminy ustne w XLI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane

Egzaminy ustne odbyły się w dniach: 31.05 – 12.06.2023r.  Przystąpiło do nich  148 kandydatów w 6 specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, mostowej, kolejowej KOB oraz instalacyjnej sanitarnej i elektrycznej.
Decyzję o nadaniu uprawnień otrzyma w naszej Izbie 110 osób. Uroczyste wręczenie decyzji odbędzie się 03.07.2023 roku w Sali lustrzanej WDK w Kielcach.

Pięciu kandydatów, którzy najlepiej zdali egzamin ustny zostanie w sposób szczególny wyróżnionych podczas tej uroczystości.

Uzyskanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych jest bardzo ważnym krokiem w pracy zawodowej inżyniera i pozwala, po wpisaniu się do jednej z 16 izb okręgowych PIIB, na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.