Uroczystość nadania uprawnień budowlanych

Dnia 3 lipca w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, na czele z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiuszem Bąkiem oraz Magdaleną Boszczyk zastępcą dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecni byli także przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń naukowo-technicznych i organizacji związanych z branżą budowlaną oraz rodziny osób odbierających uprawnienia.

Nie zabrakło również członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i organów Okręgowej Rady naszej Izby.

Uzyskanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych jest bardzo ważnym krokiem w pracy zawodowej inżyniera i pozwala, po wpisaniu się do jednej z 16 izb okręgowych PIIB, na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Uprawnienia budowlane wydawane są przez Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w formie decyzji administracyjnej od 2003 roku.

Do 41. wiosennej sesji egzaminacyjnej przystąpiły 132 osoby do części pisemnej i 148 do części ustnej. Pozytywne wyniki uzyskało 110 z nich.

Egzaminy dotyczyły sześciu specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, mostowej, kolejowej KOB oraz instalacyjnej sanitarnej i elektrycznej.

Podczas uroczystego spotkania decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wręczyli Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady oraz Jacek Ślusarczyk – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Zgodnie z tradycją w pierwszej kolejności decyzje otrzymały osoby wyróżnione, które zgodnie z regulaminem uzyskały na egzaminie ustnym co najmniej 90% punktów.

Byli to:

Maciej Jerzy Krasowski – mgr inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej – otrzymał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.
Na egzaminie ustnym uzyskał 96,75% punktów możliwych do zdobycia.

Piotr Jan Kucharczak – mgr inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej – otrzymał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Na egzaminie ustnym 95% punktów możliwych do zdobycia.

Renta Stradomska – mgr inżynier budownictwa, absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej – otrzymała uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej. Uzyskała na egzaminie ustnym 95% punktów możliwych do zdobycia.

Paulina Anna Złotnik – mgr inżynier budownictwa, również absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej – otrzymała uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Uzyskała na egzaminie ustnym 94,75% punktów możliwych do zdobycia.

Tomasz Maciej Resiak –  mgr inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej – otrzymał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej konstrukcyjno-budowlanej. Na egzaminie ustnym uzyskał 94,25% punktów możliwych do zdobycia.

Uroczystość zakończono uroczystym ślubowaniem.