ZAKOŃCZYŁY SIĘ EGZAMINY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W XLII SESJI EGZAMINACYJNEJ

Egzaminy ustne odbyły się w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniach 22.11-05.12.2023 r. Przystąpiło do nich 127 osób w 8 specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, mostowej, kolejowej KOB i SRK, hydrotechnicznej oraz instalacyjnej sanitarnej i elektrycznej.
Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych zostaną wręczone 101 osobom w dniu 08.01.2024 roku w Sali lustrzanej WDK w Kielcach. Podczas tej uroczystości w sposób szczególny zostanie wyróżnionych 5 osób, które najlepiej zdały egzamin ustny w XLII sesji egzaminacyjnej.

Uzyskanie uprawnień budowlanych jest bardzo ważnym krokiem w pracy zawodowej inżyniera. Pozwala, po wpisaniu się na listę jednej z 16 okręgowych izb inżynierów budownictwa, na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.