Relacja ze szkolenia w dniu 09.02.2024 r

W dniu 09 luty 2024 roku w Ostrowcu Św. odbyło się szkolenie dla członków Świętokrzyskiej Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa zorganizowane przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kielcach. Temat szkolenia: „Przekrycia membranowe obiektów Budowlanych na przykładach realizowanych w Polsce”. Wykładowca mgr inż. Łukasz Dłucik przedstawił cały proces realizacji takich przekryć od koncepcji poprzez projektowanie (projekt techniczny, warsztatowy), wykonywanie i montaż konstrukcji, dobór materiałów (tkaniny), montaż poszycia, po warunki użytkowania i naprawy przekryć membranowych. Pokazanie wiele przykładów realizacji spowodowało że wykład był bardzo dobrze odebrany przez uczestników.

Po szkoleniu odbyło się inżynierskie spotkanie integracyjne, które było dobrym czasem na kontynuację rozmów na temat realizacji  budowli przedstawionych na szkoleniu z udziałem wykładowcy, a także wymiana doświadczeń z własnej pracy zawodowej.

Było to udane i potrzebne spotkanie integracyjne.

Informację przygotował: Tadeusz Durak