Finał II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym

W dniu 26.04.2023 r. jako przedstawiciel ŚOIIB w Kielcach uczestniczyłem w Gali Finałowej II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym.
Olimpiada organizowana jest przez Starostę Stalowowolskiego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli, pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Wojewody Podkarpackiego.
Patronat honorowy sprawują : PIIB, DOIIB,LOIIB, ŁOIIB,OOIIB, POIIB, POMOIIB,ŚIOIIB i ŚOIIB oraz Politechniki: Częstochowska, Krakowska, Łódzka, Śląska, Świętokrzyska i Wrocławska.
W olimpiadzie uczestniczyło 1049 uczniów z 52 szkół ponadpodstawowych o profilu budowlanym z 15 województw.
W finale (pisemny test 50 pytań) wzięło udział 28 uczniów z 16 szkół.
I miejsce zajął uczeń z Zespołu Szkół Budowlanych w Limanowej.
Laureaci olimpiady mają zapewniony dostęp na Wydziały Architektury i Budownictwa na Politechnikach Białostockiej i Lubelskiej.
Wszyscy laureaci otrzymali stosowne zaświadczenia oraz nagrody rzeczowe, a szkoły, które reprezentowali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Podziękowania w formie pisemnej otrzymali również sponsorzy olimpiady.
Politechnikę Świętokrzyską reprezentował Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt.

Tomasz Marcinowski