Relacja ze szkolenia – Tydzień Bezpieczeństwa w budownictwie

W zastępstwie Ewy Skiby – Przewodniczącej ŚOIIB, członka Świętokrzyskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie,
uczestniczyłem w dniu 19.05.2023 r. w szkoleniu zorganizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa w budownictwie.
Szkolenie  przeprowadzono dla pracowników firm budowlanych, które realizują inwestycję „Budowa obwodnicy Opatowa w ciągu dróg S74 i DK 9”.
Szkolenie odbyło się w biurze budowy Generalnego wykonawcy Mostostal Warszawa S.A.

Głównym tematem szkolenia były wymagania bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót budowlanych przez pryzmat
stwierdzonych nieprawidłowości i wypadków przy pracy. Prelegentem był nadinspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach Tomasz Barański.

Po szkoleniu miały miejsce dwa pokazy:

  • symulacja upadku z wysokości przy użyciu manekina – prezentowany przez firmę SUPON
  • udzielanie pierwszej pomocy – prezentowany przez przedstawiciela firmy Mostostal Warszawa S.A.

Szkolenie, prezentacja komputerowa oraz pokazy uświadomiły biorącym udział w szkoleniu (ok.40 osób) zagrożenia występujące
przy realizacji robót budowlanych, zarówno te możliwe do przewidzenia, jak i takie, które trudno sobie wyobrazić.

Tomasz Marcinowski