Relacja z Uroczystości nadania uprawnień budowlanych w XLII sesji

Uroczystość nadania uprawnień budowlanych

8 stycznia w sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które w sesji jesiennej 2023 roku zdały egzamin zawodowy organizowany przez naszą Izbę.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Barbara Kieres – Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Jacek Golmento – Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach, prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej Politechniki Świętokrzyskiej, dr hab. inż. Andrzej Szychowski prof. PŚk z Wydziału Budownictwa i Architektury, Maria Głowacka – wiceprzewodnicząca Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Cezary Tkaczyk – Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Marek Banasik – Prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Stanisław Rozin – Przewodniczący Związku Mostowców RP Oddział Świętokrzyski, Kazimierz Ginał – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W uroczystości wzięli również udział, przedstawiciele Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz bliscy osób odbierających uprawnienia.

Zgodnie z tradycją w pierwszej kolejności decyzje otrzymały osoby wyróżnione, które uzyskały na egzaminie ustnym co najmniej 90% punktów. Są to:

Paweł Marcin Pietrzyk – magister inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej, otrzymał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej. Na egzaminie ustnym uzyskał 94,25% punktów możliwych do zdobycia.

Mateusz Krystian Ufniarski – magister inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej, otrzymał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej. Na egzaminie ustnym uzyskał 93,25% punktów możliwych do zdobycia.

Andrzej Wiśniewski – magister inżynier budownictwa, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, otrzymał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej. Na egzaminie ustnym uzyskał 91,75% punktów możliwych do zdobycia.

Tomasz Sebastian Gaweł – magister inżynier eletrotechniki, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej, otrzymał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Na egzaminie ustnym uzyskał 91,75% punktów możliwych do zdobycia.

Marcin Henryk Gromniak – magister inżynier inżynierii środowiska, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej, otrzymał uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Na egzaminie ustnym uzyskał 91,40% punktów możliwych do zdobycia.

Uroczystość zakończono uroczystym ślubowaniem oraz symboliczną lampką szampana.