Relacja ze spotkania noworocznego

W sali konferencyjnej Izby odbyło się noworoczne spotkanie członków prezydium Okręgowej Rady z Prezesami Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Prezesem NOT oraz dziekanem Wydziału Budownictwa i Architektury PŚk ­­­– Profesorem Grzegorzem Świtem. W imieniu Przewodniczącej Okręgowej Rady, spotkanie prowadził Zastępca Przewodniczącej Tomasz Marcinowski.