Gala Finałowa III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym

W dniu 19.04.2024 r. Tomasz Marcinowski jako przedstawiciel ŚOIIB uczestniczył w Gali Finałowej III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

Olimpiada organizowana była przez Starostę Stalowowolskiego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli, pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wojewody Podkarpackiego, Wojewódzkiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Patronat honorowy sprawowały: DOIIB, LOIIB, ŁOIIB, OOIIB, POIIB, POMOIIB, ŚIOIIB, WMOIIB i ŚOIIB oraz Politechniki: Częstochowska, Krakowska, Łódzka, Śląska, Świętokrzyska, Lubelska i Wrocławska.

W pierwszym etapie eliminacji szkolnych, który odbył się w listopadzie ub. r., wzięło udział 1 287 uczniów z 63 szkół ponadpodstawowych o profilu budowlanym z 15 województw.

Drugi etap odbył się w marcu br. i zakwalifikowało się do niego 294 uczniów.

W finale 19 kwietnia z 34 uczniów wybrano 6 laureatów.

Zwyciężył Piotr Tomczyk uczeń Zespołu Szkół nr 3 im. generała Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu.

Drugie miejsce zajęła Patrycja Majchrzyk – uczennica Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach.

Laureaci olimpiady mają zapewniony dostęp na Wydziały Architektury i Budownictwa na Politechnikach Białostockiej i Lubelskiej.

Wszyscy laureaci otrzymali stosowne zaświadczenia oraz nagrody rzeczowe a szkoły które reprezentowali dyplomy i nagrody rzeczowe, wręczone przez Panią Minister Dorotę Cabańską Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podziękowania w formie pisemnej otrzymali również sponsorzy olimpiady.

Przemówienie Doroty Cabańskiej, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, podczas finału III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym
Źródło: Nagroda GINB dla laureatów III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)