Centralne rejestry osób posiadających uprawnienia

Informujemy, że dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, którzy figurują w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane powstała możliwość przesyłania na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zgód na udostępnianie w wyszukiwarce publicznej e-CRUB swoich danych kontaktowych.

GUNB przygotował wzór zgody, który jest do pobrania ze strony internetowej Urzędu https://www.gunb.gov.pl/strona/centralne-rejestry-osob-posiadajacych-uprawnienia

Członek Izby zainteresowany udostępnieniem swoich danych kontaktowych powinien go wypełnić, podpisać i wysłać do GUNB pocztą tradycyjną, bądź poprzez e-PUAP.

Załącznik:
Pismo GUNB