Bezpłatne szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców z sektora MŚP oraz osób zatrudnionych w tym sektorze

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło cykl bezpłatnych jednodniowych szkoleń
stacjonarnych z zamówień publicznych dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP
lub osób zatrudnionych w tym sektorze. Program szkoleń został przygotowany z myślą
o osobach, które nie brały dotychczas udziału w procedurach zamówieniowych lub robiły
to sporadycznie.
Celem szkoleń jest dostarczenie podstawowej, praktycznej i najbardziej przydatnej wiedzy
na temat zamówień publicznych, w tym specyfiki procesu ubiegania się o zamówienia oraz
ich realizacji. Szkolenia prowadzone są przez uznanych trenerów, posiadających bogate
doświadczenie we współpracy prawnej z przedsiębiorcami. Gwarantuje to praktyczne
spojrzenie na zamówienia publiczne, uwzględniające perspektywę przedsiębiorców.
Uczestnicy mają również możliwość skorzystania ze wsparcia trenerów w okresie 30 dni
od daty szkolenia. Dotychczas przeprowadzone szkolenia spotkały się z bardzo wysoką
oceną uczestników.
W roku 2024 zaplanowanych zostało 14 szkoleń w wybranych województwach, przy czym
liczba ta może zostać zwiększona w przypadku dużego zainteresowania ze strony
przedsiębiorców lub ich pracowników, o czym będziemy na bieżąco informować na
stronie internetowej Ministerstwa.

Krzysztof Hetman
Minister Rozwoju i Technologii

Zał. 1 Zaproszenie na bezpłatne szkolenia z prawa zamówień publicznych