Propozycje szkoleń na 2024 rok

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W imieniu przewodniczącej Okręgowej Rady i Przewodniczącego Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego naszej Izby, zwracamy się z prośbą o przesyłanie na adres e-mail: swk@piib.org.pl Waszych propozycji, dotyczących oczekiwanej tematyki i formy szkoleń organizowanych przez Izbę w 2024 roku.