„V Mistrzostwa Polski Inżynierów Budownictwa w Strzelectwie Sportowym” (17.05.2024)

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ma przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 17 maja 2024 r. (piątek) w godz. 14.00-18.00 w Warszawie, na Strzelnicy CWKS-LEGIA w Rembertowie organizuje: „V Mistrzostwa Polski Inżynierów Budownictwa w Strzelectwie Sportowym” dla czynnych członków zrzeszonych w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa [Zał. 1 – Scenariusz].
Celem zawodów jest integracja środowisk inżynieryjno-technicznych, upowszechnianie kultury fizycznej i aktywności sportowej wśród członków środowiska Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.

PROGRAM:
W dniu 19.05.2023 r.
Część „A” Wyjazd techniczny (dla 20 zgłoszonych osób – decyduje kolejność zgłoszeń):

 • w godzinach 11.00-13.00 zaplanowany jest wyjazd techniczny na Dworzec Zachodni w Warszawie na budowę największego węzła przesiadkowego w Polsce. Czas zwiedzania ok. 1,5 godz. Uczestnicy: 20 osób.

Część „B” Zawody Sportowe „V Mistrzostwa Polski Inżynierów Budownictwa w Strzelectwie Sportowym”:
Liczba Zawodników jest ograniczona do 35 osób (w tym Zespół 3 osobowy z MOIIB). Decyduje kolejność zgłoszeń. Zawodnicy startują w Zespołach 2 lub 3 osobowych.

 • w godz. 14.00-18.00 rozegrane zostaną Mistrzostwa w następujących konkurencjach:
  ➢ Ppn10z13 (pistolet pneumatyczny),
  ➢ Psp10z13 (pistolet sportowy),
  ➢ Pcz10z13 (pistolet centralnego zapłonu),
  ➢ Ksp10z13 (karabin sportowy),
  ➢ S5, (strzelba, strzelanie do rzutków),
  ➢ „Poker strzelecki” – strzelanie z karabinka bocznego zapłonu z lunetką celowniczą.

Część „C” Szkolenie (w formie prezentacji z rzutnikiem):

 • w godz. 18.30-20.00 w czasie gdy organizator przeprowadzi ocenę rezultatów Zawodów i wyłoni zwycięzców przewidziane są 2-3 szkolenia w formie prezentacji z rzutnikiem na tematy związane z budownictwem i powiązane ze sportem strzeleckim.

Część „D” Spotkanie integracyjne:

 • w godz., ok. 20.00 wręczanie nagród oraz kolacja integracyjna.