Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

LISTA OSÓB, KTÓRE ZALICZYŁY EGZAMIN PISEMNY I ZOSTAŁY DOPUSZCZONE DO EGZAMINU USTNEGO NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SESJI I/2020 (WIOSENNEJ) ---> POBIERZ <---

 
   
X

 

Członkowie Izby z powiatu buskiego, pińczowskiego i kazimierskiego


Spotkanie z okazji Dnia Budowlanych

9 października

 

Świętokrzyska Izba zaprasza Koleżanki i Kolegów na spotkanie z okazji Dnia Budowlanych.

Początek spotkania 9 października, w piątek o godz. 17.00 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury, Al. Mickiewicza 22

Program uroczystości:
- część oficjalna,
- szkolenie z zakresu zmian w Prawie Budowlanym
- spotkanie koleżeńskie.

Koleżanki i Koledzy !

Ze względów organizacyjnych. prosimy członków Izby o zgłoszenie udziału w spotkaniu do dnia 21 września do biura Izby w Kielcach: tel. 41 344 94 13, fax 41 344 63 82, sms 694 912 692, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , bądź formularz internetowy dostępny TUTAJ.

Zapraszamy serdecznie ! Do zobaczenia !

 


 

 

 
X

 

Zaproszenie do udziału w zawodach pływackich

 

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do udziału w  XI międzynarodowych Zawodach Pływackich „Masters ” 2020 organizowanych przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w dniu 17.10.2020 r. Szczegółowy program znajdziecie Państwo w załączniku .

Prosimy ze względów organizacyjnych o zgłoszenie swojego udziału do dnia 21.09.2020 r. na druku znajdującym się w załączniku . Wypełniony druk zgłoszenia należy wysłać poczta elektroniczną lub dostarczyć osobiście do Biura Świętokrzyskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie jw.

Izba pokrywa uczestnikom naszej Izby  biorących udział w zawodach koszt jednego noclegu i wyżywienia .

Dodatkowych informacji udziela Biuro Izby  tel. 694-912-692 lub  Skarbnik Izby  kol. Danuta Jamrozik-Szymkiewicz tel. 795 883 795.

Prosimy o czynny udział w zawodach.

 


 

 

 
X

 Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚOIIB zawiadamia,

że ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną i obowiązujące reżimy sanitarne w kraju, osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych na sesję XXXVI/2020

w terminie do 10 sierpnia 2020r.

Wnioski należy przesyłać w w/w terminie wyłącznie za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18
25-304 Kielce

W związku z powyższym nie ma możliwości składania wniosków osobiście w siedzibie Izby.

Rejestracja wniosków i wstępne sprawdzenie ich kompletności zostaną przeprowadzone w Biurze OKK. W przypadku braków w złożonej dokumentacji, Wnioskodawcy będą wzywani do uzupełnienia wniosku, zatem bardzo ważne jest podanie we wniosku aktualnych danych bezpośredniej łączności (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji pocztowej).

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji XXXVI/2020  - 4 grudnia 2020r.

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji XXXVI/2020 (dotyczy osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu w poprzednich sesjach oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek, pocztą lub na adres e-mailowy Izby, o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 4.10.2020r.


 

 

 
X

 

UWAGA!

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju oraz wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez Rząd RP

od piątku, czyli 20 marca br. aż do odwołania
,

stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS– CoV-2,

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa , informuje, że

biuro od dnia 1 kwietnia pracuje w systemie zdalnym.

Kontakt z pracownikami biura odbywa się drogą telefoniczną nr tel. ( 694 912 692 ) lub pocztą elektroniczną ( e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Wszystkie sprawy załatwiane będą  na bieżąco.UWAGA!

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną,

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że
do odwołania zawieszone zostają szkolenia organizowane w siedzibie Izby.

Aktualnie dostępne są tylko szkolenia on-line dostępne na stronach Polskiej izby Inżynierów Budownictwa i Izb Okręgowych.UWAGA!

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje,

że dyżury członków organów i komisji
od dnia 1 kwietnia
odbywają się zgodnie
z harmonogramem w systemie zdalnym


poprzez kontakt telefoniczny z dyżurującym pracownikiem biura
( nr tel. 666 863 216 ) lub poprzez pocztę elektroniczną
( e-mail :
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
 

 

 

Prosiinfomy członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o pilne podanie do biura Izby adresów e-mail
w przypadku gdy nie były podane lub uległy zmianie. Dyrektor Biura, W. Sobańska


info Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  informuje, że w wyniku przeprowadzanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa negocjacji z przedstawicielami STU Ergo Hestia dotyczących ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez naszych członków  na obowiązkowe ubezpieczenie OC, opłata ta nie ulegnie zmianie. Analogicznie do roku poprzedniego członkowie samorządu będą wnosili opłatę na ubezpieczenie OC w wysokości 70 zł na indywidualne konta Krajowej Izby na podstawie druków opłat przekazanych razem z czasopismem " Inżynier Budownictwa" .


infoInterpretacja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dotycząca konieczności dołączania decyzji o warunkach zabudowy do zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy – Prawo budowlane.


infoInformacja dotycząca numerów telefonów kontaktowych
z Punktem Informacyjnym w Ostrowcu Św.

Dotychczasowy numer stacjonarny:  41 24 80 055 był czynny do dnia 6 maja br.
Od dnia 24 kwietnia br. działa nowy numer tel. kom. 729-805-582
 A K T U A L N O Ś C I


 

EGZAMIN W BRANŻY SANITARNEJ

Drukuj

Wtorkowy egzamin ustny w branży sanitarnej był kolejnym etapem do uzyskania uprawnień budowlanych dla 14 inżynierów w tej specjalności.

Więcej…
 

PONIEDZIAŁKOWE EGZAMINY W BRANŻY KOLEJOWEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ

Drukuj

W poniedziałek w siedzibie Izby odbyły się egzaminy ustne w dwóch specjalnościach: inżynieryjnej kolejowej, a także instalacyjnej telekomunikacyjnej.

Więcej…
 

EGZAMINY USTNE DLA INŻYNIERÓW Z INSTALACYJNEJ ELEKTRYCZNEJ

Drukuj

Niedziela, 13 września, była dniem egzaminów w XXXV sesji na uprawnienia budowlane dla inżynierów specjalności instalacyjnej elektrycznej. W komisji egzaminacyjnej zasiedli: mgr inż. Zygmunt Zimny – przewodniczący, mgr inż. Zbigniew Ludwicki – sekretarz oraz mgr inż. Kazimierz Ginał.

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 461 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

PRZYSTOSOWANIE ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY DO WSPÓŁCZESNEJ FORMY UŻYTKOWEJ
Więcej …
 
ROZWÓJ SIECI KOLEJOWEJ NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX w., "BUDOWA DROGI "7", ORAZ PRZYCZYNY KATASTROF MOSTOWYCH, DROGOWYCH I KOLEJOWYCH
Więcej …
 
PROJEKT ESTAKADY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 744 NA ODCINKU OBWODNICY STARACHOWIC
Więcej …
 
UKŁADANIE KABLI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA METODĄ PŁUŻENIA. OSPRZĘT KABLOWY HYBRYDOWY I ZIMNOKURCZLIWY.
Więcej …
 
DZIEŃ BUDOWLANYCH 2020
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB

Sondy

Jestem zainteresowany/a szkoleniem BIM o tematyce: