Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

W związku z trwającymi pracami nad projektami ustaw o zawodzenie inżyniera i architekta w załączonych linkach przedstawiamy stanowisko izby inżynierów z prośbą o zapoznanie się z petycją i ewentualne jej podpisanie

1.  https://www.facebook.com/izbaarchitektowrp/posts/1945559438813054

2. http://www.izbaarchitektow.pl/pliki/wych_396_KRIA_2018.pdf

3. https://www.facebook.com/Polska-Izba-Inżynierów-Budownictwa-333896610091045

4. Informacja PIIB oraz PETYCJA

Wojciech Płaza

Przewodniczący Okręgowej Rady

 
 

Życzenia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach z okazji Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa


Prosiinfomy członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o pilne podanie do biura Izby adresów e-mail
w przypadku gdy nie były podane lub uległy zmianie. Dyrektor Biura, W. Sobańska


info Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  informuje, że w wyniku przeprowadzanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa negocjacji z przedstawicielami STU Ergo Hestia dotyczących ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez naszych członków  na obowiązkowe ubezpieczenie OC, opłata ta nie ulegnie zmianie. Analogicznie do roku poprzedniego członkowie samorządu będą wnosili opłatę na ubezpieczenie OC w wysokości 70 zł na indywidualne konta Krajowej Izby na podstawie druków opłat przekazanych razem z czasopismem " Inżynier Budownictwa" .


infoInterpretacja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dotycząca konieczności dołączania decyzji o warunkach zabudowy do zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy – Prawo budowlane.


infoNOWELIZACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH ORAZ ODSTĘPSTW - MIB

Pismo
MIB - Warunki Techniczne
MIB - Odstępstwa


 

 

A K T U A L N O Ś C I


 

OSTATNI DZIEŃ EGZAMINÓW USTNYCH

Drukuj

Egzamin ustny z branży konstrukcyjno-budowlanej, który odbył się we wtorek 11 grudnia, zakończył jesienną sesję egzaminacyjną. Zdający odpowiadali przed komisją w składzie: Stefan Szałkowski - przewodniczący, Edmund Pieniążek oraz Andrzej Borowiecki.

Więcej…
 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA DROGOWA

Drukuj

Poniedziałkowy egzamin ustny w branży drogowej był przedostatnim dniem egzaminów w sesji jesiennej. Przystąpiło do niego 10 osób.

Więcej…
 

ELEKTRYCY NA SOBOTNIM EGZAMINIE

Drukuj

Do sobotniego egzaminu z branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przystąpiło 7 kandydatów, z których 1 osoba uzyskała negatywny wynik egzaminu ustnego.

Więcej…
 

SPECJALNOŚĆ HYDROTECHNICZNA

Drukuj

W sobotę 7 grudnia odbył się egzamin ze specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. Do egzaminu przystąpiło 5 kandydatów, wszyscy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu i 14 stycznia 2019r. odbiorą stosowne dokumenty na uroczystym wręczeniu uprawnień.

Więcej…
 

KONSTUKCJE BUDOWLANE NA PIĄTKOWYM EGZAMINIE

Drukuj

Piątkowy egzamin w branży konstrukcyjno-budowlanej odbył się w dwóch turach, łącznie przystąpiło do niego 16 osób.

Więcej…
 

SPECJALNOŚĆ SANITARNA NA CZWARTKOWYM EGZAMINIE

Drukuj

6 grudnia w Izbie odbył się kolejny egzamin ustny w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zgodnie z harmonogramem egzaminów ustnych zdający zostali podzieleni na dwie tury.

Więcej…
 

JEDEN ZDAJĄCY NA SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ TELEKOMUNIKACYJNEJ

Drukuj

Tylko jedna osoba przystąpiła do egzaminu ustnego na uprawnienia ze specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Odbył się on we wtorek, 4 grudnia, o godzinie 16, w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach.

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 9



Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)



Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl





Nr 3(49)/2018



Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 364 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE



Jak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW; KONTROLE OKRESOWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, PROWADZENIE KSIĄŻKI OBIEKTU.
Więcej …
 
NIELEGALNA ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA. BUDOWA A UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Więcej …
 
SPRAWDZONE SYSTEMY BETONOWE W KANALIZACJI I DROGOWNICTWIE
Więcej …
 
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ROBOTACH KANALIZACYJNYCH W OPARCIU O NORMĘ PN-EN 1610 I WYTYCZNĄ DWA-A 139 - Z PERSPEKTYWY ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY. ZASTOSOWANIA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII CZASOWEGO I ODWRACALNEGO UPŁYNNIANIA GRUNTU W ROBOTACH ZIEMNYCH
Więcej …
 
ODDZIAŁYWANIE WYBUCHU NA OBIEKTY BUDOWLANE - ISTOTA ZJAWISKA, METODY PROJEKTOWANIA, OGRANICZENIE SKUTKÓW JEGO DZIAŁANIA
Więcej …
 
WZMACNIANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH MATERIAŁAMI KOMPOZYTOWYMI W TECHNOLOGII FRP
Więcej …
 
KURS AUTOCAD I STOPNIA
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB

Sondy

Jestem zainteresowany/a szkoleniem BIM o tematyce: