Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Prosiinfomy członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o pilne podanie do biura Izby adresów e-mail
w przypadku gdy nie były podane lub uległy zmianie. Dyrektor Biura, W. Sobańska


info Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  informuje, że w wyniku przeprowadzanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa negocjacji z przedstawicielami STU Ergo Hestia dotyczących ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez naszych członków  na obowiązkowe ubezpieczenie OC, opłata ta nie ulegnie zmianie. Analogicznie do roku poprzedniego członkowie samorządu będą wnosili opłatę na ubezpieczenie OC w wysokości 70 zł na indywidualne konta Krajowej Izby na podstawie druków opłat przekazanych razem z czasopismem " Inżynier Budownictwa" .


info

Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów 2018 (SIDiR)


infoInterpretacja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dotycząca konieczności dołączania decyzji o warunkach zabudowy do zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy – Prawo budowlane.


infoNOWELIZACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH ORAZ ODSTĘPSTW - MIB

Pismo
MIB - Warunki Techniczne
MIB - Odstępstwa


 

A K T U A L N O Ś C I


 

ZBIORNIKI RETENCYJNE

Drukuj

Prezentacja zbiorników retencyjnych firmy Hobas System  oraz Amiantit, zapoznanie z programem obliczania retencji, ogólne wiadomości o wspomnianych produktach - to tematyka szkolenia w sali Izby, która przedstawił Marek Mathea, kierownik regionu z Amiblu.

Więcej…
 

FINISZ KONSTRUKCYJNYCH

Drukuj

Na zakończenie wiosennej sesji egzaminacyjnej, przez dwa dni zdawali przedstawiciele branży konstrukcyjno - budowlanej. Były to pracowite dni komisji, która wysłuchała 44 inżynierów kandydujących do uprawnień.

Więcej…
 

CZAS NA DROGOWCÓW

Drukuj

Dwa dni przeznaczono na egzaminy ustne dla przedstawicieli branży drogowej. We wtorek  start był udany,  inżynierowie odpowiadali z dużą pewnością swej wiedzy praktycznej. Było sporo ciekawych szczegółów, wykraczających poza konwencję pytania.

Więcej…
 

EGZAMIN Z BRANŻY MOSTOWEJ

Drukuj

W poniedziałek do egzaminu przystąpili kandydaci do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności Inżynieryjnej Mostowej. Na 10-ciu zdających 9 osób uzyskało wynik pozytywny.

Więcej…
 

GŁOWA BOLI

Drukuj

W kolejnym dniu inżynierowie budownictwa ogólnego zdawali ze zmiennym szczęściem. Nie wszystkim się powiodło, niektórzy będą musieli powtórzyć egzamin ustny. Niektóre wypowiedzi wywoływały wśród członków komisji ogromny frasunek, wręcz zażenowanie brakiem u zdających podstawowej wiedzy praktycznej.

Więcej…
 

INSTALACJE SANITARNE

Drukuj

W drugim dniu egzaminów dla inżynierów instalacji sanitarnych, komisja oceniała wiedzę 14 kandydatów do uprawnień. Niektórzy wykazali spory zasób wiedzy praktycznej, i to w różnych dziedzinach budownictwa.

Więcej…
 

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANI

Drukuj

Pierwszy dzień egzaminów najliczniejszej grupy inżynierów - specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nie był łatwy. Nie wszyscy zdający wykorzystali okres pracy zawodowej do poznania podstawowej wiedzy praktycznej.
Trzeba było m.in.  wykonać szkic ściany murowej w polączeniu ze ścianą fundamentu, co to jest murowa ściana szczelinowa, jak wykorzystujemy łączniki mechaniczne  przy ocieplaniu ścian, stabilizacja skarpy zagrożonej utratą stateczności,  gonty bitumiczne na pokryciu dachu, mur oporowy - sposób wykonania, urządzenia mechaniczne na stropie - przeciwdziałanie wibracjom, wytrzymałość obliczeniowa elementu murowego niezbrojonego, kategorie jakościowe murów, zawartości projektu budowlanego, klatki schodowe w budynkach mieszkalnych o obiektach użyteczności publicznej, zbrojenie płyty z otworami.

Więcej…
 

NAJTRUDNIEJSZA SPECJALNOŚĆ

Drukuj

W środę przed komisją egzaminacyjną odpowiadali inżynierowie  instalacji sanitarnych. Jest to najtrudniejsza specjalność w budownictwie, aby otrzymać uprawnienia, trzeba wykazać się znajomością wiedzy praktycznej z pięciu dziedzin gospodarski - wodociągów i kanalizacji, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, a także instalacji i sieci gazowych. Tym większy szacunek  mamy dla tych, którzy z powodzeniem przejdą egzaminy.

Więcej…
 

ZNÓW BRAKUJE WIEDZY

Drukuj

Branża elektroenergetyczna była przez lata postrzegana jako środowisko ludzi konkretnych, pełnych wiedzy zawodowej jak i bardzo solidnych w przestrzeganiu przepisów i wymogów bezpieczeństwa.

Tymczasem od kilku lat podczas egzaminów inżynierowie ubiegający się o  uprawnienia, są nieprzygotowani, a mimo to szukają szczęścia. Kłopoty sprawia zdającym pytanie o rodzaje przewodów w instalacji wewnętrznej czy sporządzenie bilansu mocy. Kompletnym zaskoczeniem jest zaprojektowanie instalacji w mieszkaniu…

Więcej…
 


Strona 1 z 9Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(48)/2018Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 292 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

ZAGADANIENIA ZWIĄZANE Z FOTOWOLTAIKĄ
Więcej …
 
KOMFORT AKUSTYCZNY A WYMAGANIA PRAWNE - NOWE PRZEPISY NORMALIZACYJNE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWDŹWIĘKOWEJ BUDYNKÓW. PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU AKUSTYKI BUDOWLANEJ
Więcej …
 
SPRAWDZONE SYSTEMY BETONOWE W KANALIZACJI I DROGOWNICTWIE
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

W jakiej specjalności Izba Inżynierów powinna organizować więcej szkoleń ?
 

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB