Wycieczka do Rumunii (14.09 – 20.09.2024)

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza członków Izby do uczestnictwa w wycieczce do Rumunii, która odbędzie się w dniach 14.09 – 20.09.2024 r. Zapisy są otwarte do 1 sierpnia br. wraz z wpłatą zaliczkową w wysokości 50%. Dofinansowanie dla członka Izby wynosi 150 zł. Dla osób spoza Izby pełna odpłatność. Minimalna ilość osób, aby wycieczka mogła się odbyć to 30 (cena wycieczki zależna od ilości osób zapisanych, szczegóły w Zał. 1).

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce
Bank Pekao I/O Kielce nr rach. : 98 1240 1372 1111 0000 1250 5214
Tytułem: Wycieczka do Rumunii – nr członkowski (lub Imię i Nazwisko dla osób spoza ŚOIIB)

KLIKNIJ, ABY SIĘ ZAPISAĆ

LISTA OSÓB ZAPISANYCH