„Perspektywy rozwoju sieci drogowej województwa świętokrzyskiego” (10.04.2024)

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do udziału w Konferencji Naukowo – Technicznej pt. „Perspektywy rozwoju sieci drogowej województwa świętokrzyskiego”, która odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Targów Kielc ul. Zakładowa 1, Sala Lambda.
Rozpoczęcie konferencji: 10 kwietnia 2024 r. godz.1200

Konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Kielcach, Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach, Targi Kielce oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach i skierowana jest do przedstawicieli zarządców dróg, wykonawców firm drogowych, biur projektowych, samorządów, kadry naukowej, studentów, uczniów, sympatyków. 

AUTOSTRADA – Perspektywy rozwoju sieci drogowej województwa świętokrzyskiego ‹ Targi Kielce S.A.