Relacja z wycieczki technicznej na budowę mostu podwieszonego na rzece Kamienna w Ostrowcu Św. w dniu 18 kwietnia 2024 roku

W dniu 18.04 2024 roku odbyła się wycieczka techniczna na budowę mostu podwieszonego na rzece kamienna i przebudowę drogi wojewódzkiej DKW 754 w Ostrowcu Św.
W wycieczce udział wzięło 31 inżynierów – członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Tadeusz  Durak