Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY PREZYDIUM RADY
Uchwały Prezydium
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
61 UCHWAŁA NR 5/ORG/18 - w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB dla członka okręgowej izby 590
62 UCHWAŁA NR 4/ORG/18 - w sprawie przyznania pomocy losowej dla członków Izby 603
63 UCHWAŁA NR 3/ORG/18 - w sprawie wyboru członków Komisji i Zespołów Problemowych Okręgowej Rady 659
64 UCHWAŁA NR 2/ORG/18 - w sprawie dofinansowania konferencji naukowej "Technologie bezwykopowe NO-DIG Poland 2018" 681
65 UCHWAŁA NR 1/ORG/18 - w sprawie przyznania pomocy losowej dla członków izby 669
66 UCHWAŁA NR 16/ORG/17 - w sprawie badania sprawozdania finansowego ŚOIIB za rok 2017 692
67 UCHWAŁA NR 15/ORG/17 - w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad i regulaminów XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚOIIB 674
68 UCHWAŁA NR 14/ORG/17 - w sprawie terminarza działań w 2018 r. do zwołania XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚOIIB 688
69 UCHWAŁA NR 13/ORG/17 - w sprawie zwołania XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚOIIB 646
70 UCHWAŁA NR 12/ORG/17 - w sprawie zmian w regulaminie Komisji Wnioskowej ŚOIIB 610
71 UCHWAŁA NR 11/ORG/17 - w sprawie przyjęcia protokołu nr 3/K/17 Okręgowej Komisji Rewizyjnej 558
72 UCHWAŁA NR 10/ORG/17 - w sprawie dofinansowania XXIV Konferencji naukowo-techniczno-szkoleniowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich 630
73 UCHWAŁA NR 9/ORG/17 - w sprawie upoważnienia przewodniczącego ŚOIIB do podpisania porozumienia z Politechniką Świętokrzyską w sprawie współpracy dotyczącej podnoszenia jakości kształcenia inżynierów 618
74 UCHWAŁA NR 8/ORG/17 - w sprawie przyjęcia projektu regulaminu obwodowych zebrań wyborczych delegatów na XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w 2018r. 625
75 UCHWAŁA NR 7/ORG/17 - w sprawie wyboru delegatów na XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 662
76 UCHWAŁA NR 6/ORG/17 - w sprawie podziału terenu województwa świętokrzyskiego na obwody wyborcze dla wyboru delegatów na XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w 2018r. 593
77 UCHWAŁA NR 5/ORG/17 - w sprawie reprezentowania ŚOIIB na 63. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB ,,Krynica Zdrój 2017" 675
78 UCHWAŁA NR 4/ORG/17 - w sprawie dofinansowania konferencji naukowo-technicznej nt. "Bezpieczna infrastruktura komunikacyjna" 633
79 UCHWAŁA NR 3/ORG/17 - w sprawie zmiany treści w Uchwałach nr 14/ORG/16, 15/ORG/16 i 16/ORG/16 660
80 UCHWAŁA NR 2/ORG/17 - w sprawie reprezentowania ŚOIIB na konferencji naukowo-technicznej ,,AWARIE BUDOWLANE" 645
 
Strona 4 z 10