Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA UCHWAŁA NR 10/ORG/RI/13 - w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody wyborcze dla wyboru delegatów na XIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w 2014r

UCHWAŁA NR 10/ORG/RI/13 - w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody wyborcze dla wyboru delegatów na XIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w 2014r

Drukuj

UCHWAŁA NR 10/ORG/RI/13

Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 czerwca 2013r

w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody wyborcze dla wyboru delegatów na XIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w 2014r

 

§ 1

W celu wyboru delegatów na XIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ustala się następujący podział okręgu na obwody wyborcze w województwie świętokrzyskim:

  1. miasto Kielce               - 5 obwodów wyborczych
  2. powiat ziemski Kielce  - 1 obwód wyborczy
  3. pozostałe powiaty         - 12 obwodów wyborczych

§ 2

Przygotowanie list członkowskich w poszczególnych obwodach wyborczych powierza się sekretarzowi Okręgowej Rady i dyrektorowi biura Izby.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.