Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA UCHWAŁA NR 9/ORG/RI/13 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium, podjętych na posiedzeniach w dniach 3 kwietnia i 8 maja 2013 r

UCHWAŁA NR 9/ORG/RI/13 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium, podjętych na posiedzeniach w dniach 3 kwietnia i 8 maja 2013 r

Drukuj

UCHWAŁA NR 9/ORG/RI/13

Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 czerwca 2013r

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium, podjętych na posiedzeniach w dniach

3 kwietnia i 8 maja 2013r

 

§ 1

Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa po zapoznaniu się z treścią n/w uchwał Prezydium, podjętych na posiedzeniach w dniach 3 kwietnia i 8 maja 2013r:

- Nr 10/ORG/13 w sprawie przyznania zapomogi losowej dla członka Izby

- Nr 11/ORG/13 w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członka ŚOIIB

- Nr 12/ORG/13 w sprawie dofinansowania XIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”, organizowanej przez PZITB Oddział Kielce i Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w maju 2014r w Cedzynie k/Kielc

- Nr 13/ORG/13 w sprawie dofinansowania Konferencji Naukowo-Technicznej „Infrastruktura lądowa – wczoraj i dziś”, organizowanej 23 maja 2013r w ramach XIX Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego – Autostrada Polska

- Nr 14/ORG/13 w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków Izby

- Nr 15/ORG/13 w sprawie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych Izby

- Nr 16/ORG/13 w sprawie obchodów Dnia Budowlanych w ŚOIIB w roku 2013

- Nr 17/ORG/13 w sprawie zapewnienia pracownikom biura okularów korygujących wzrok

zatwierdza wszystkie uchwały bez uwag.

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.