Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Statystyka

Drukuj

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

STATYSTYKA

Sesja XLI / 2023 ("wiosenna")

Specjalność Złożone wnioski (nowe)
Liczba osób dopuszczonych do egzaminu testowego Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu pisemnego Liczba osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Liczba osób zdających egzamin ustny Liczba osób, które zdały egzamin ustny % osób, które zdały egzamin testowy na uprawnienia (5/4) % osób, które zdały egzamin ustny na uprawnienia (7/6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konstrukcyjno-budowlana 48 73 62 56 80 57
90
71
Inżynieryjna drogowa 21 25 23 20 24 16 87
67
Inżynieryjna mostowa 4 6 6 4 4 4 67 100
Inżynieryjna kolejowa KOB
4 8 4 3 3 3 75
100
Inżynieryjna kolejowa SRK
0
0
0
0
0
0
0
0
Inżynieryjna hydrotechniczna
1 2 0 0 0 0 0
0
Instalacyjna telekomunikacyjna 0
1 1 0
0
0
0
0
Instalacyjna sanitarna 16
23 20 14
19
15
70 79
Instalacyjna elektryczna 13
18
16 13 18
15 81 83
RAZEM ŚOIIB 107 156 132 110 148 110 83 74


Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

STATYSTYKA

Sesja XL / 2022 ("jesienna")

Specjalność Złożone wnioski (nowe)
Liczba osób dopuszczonych do egzaminu testowego Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu pisemnego Liczba osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Liczba osób zdających egzamin ustny Liczba osób, które zdały egzamin ustny % osób, które zdały egzamin testowy na uprawnienia (5/4) % osób, które zdały egzamin ustny na uprawnienia (7/6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konstrukcyjno-budowlana 50
76
59
47
59
37
80
63
Inżynieryjna drogowa 9
13
12
10
12
8
83
67
Inżynieryjna mostowa 0
2
1
1
2
1
100
50
Inżynieryjna kolejowa KOB
3
4
3
1
1
1
33
100
Inżynieryjna kolejowa SRK
0
0
0
0
0
0
0
0
Inżynieryjna hydrotechniczna
2
4
2
2
2
2
100
100
Instalacyjna telekomunikacyjna 0
0
0
0
0
0
0
0
Instalacyjna sanitarna 12
18
16
11
15
11
69
73
Instalacyjna elektryczna 10
12
9
9
12
9
100
75
RAZEM ŚOIIB 86 129 102 81 103 69 79 67

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

STATYSTYKA

Sesja XXXIX / 2022 ("wiosenna")

Specjalność Złożone wnioski (nowe)
Liczba osób dopuszczonych do egzaminu testowego Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu pisemnego Liczba osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Liczba osób zdających egzamin ustny Liczba osób, które zdały egzamin ustny % osób, które zdały egzamin testowy na uprawnienia (5/4) % osób, które zdały egzamin ustny na uprawnienia (7/6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konstrukcyjno-budowlana 48
74
61
47
72
48
77
67
Inżynieryjna drogowa 12
19
15
10
13
9
67
69
Inżynieryjna mostowa 7
11
11
9
9
8
82
89
Inżynieryjna kolejowa KOB
3
4
4
3
4
4
75
100
Inżynieryjna kolejowa SRK
0
0
0
0
0
0
0
0
Inżynieryjna hydrotechniczna
0
1
0
0
0
0
0
0
Instalacyjna telekomunikacyjna 0
3
2
2
2
2
100
100
Instalacyjna sanitarna 12
19
17
11
12
9
65
75
Instalacyjna elektryczna 14
19
16
14
22
15
88
68
RAZEM ŚOIIB 96 150 126 96 134 95 76 71

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

STATYSTYKA

Sesja XXXVIII / 2021 ("jesienna")

Specjalność Złożone wnioski (nowe)
Liczba osób dopuszczonych do egzaminu testowego Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu pisemnego Liczba osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Liczba osób zdających egzamin ustny Liczba osób, które zdały egzamin ustny % osób, które zdały egzamin testowy na uprawnienia (5/4) % osób, które zdały egzamin ustny na uprawnienia (7/6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konstrukcyjno-budowlana 45 73 65 42 58 38 65 66
Inżynieryjna drogowa 16 19 17 16 19 14 94 74
Inżynieryjna mostowa 9 12 10 9 9 9 90 100
Inżynieryjna kolejowa KOB
6 7 6 4 4 3 67 75
Inżynieryjna kolejowa SRK
0 0 0 0 0 0 0 0
Inżynieryjna hydrotechniczna
2 3 2 1 1 1 50 100
Instalacyjna telekomunikacyjna 2 2 2 1 1 1 50 100
Instalacyjna sanitarna 14 26 23 18 18 16 78 89
Instalacyjna elektryczna 10 16 12 9 18 11 75 61
RAZEM ŚOIIB 104 158 137 100 128 93 73 73

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

STATYSTYKA

Sesja XXXVII / 2021 ("wiosenna")

Specjalność Złożone wnioski (nowe)
Liczba osób dopuszczonych do egzaminu testowego Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu pisemnego Liczba osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Liczba  osób zdających egzamin ustny Liczba osób, które zdały egzamin ustny % osób, które zdały egzamin testowy na uprawnienia (5/4) % osób, które zdały egzamin ustny na uprawnienia (7/6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konstrukcyjno-budowlana 46 63 52 41 68 44 79 65
Inżynieryjna drogowa 20 24 20 18 24 20 90 83
Inżynieryjna mostowa 10 10 8 4 4 4 50 100
Inżynieryjna kolejowa KOB
5 6 4 4 4 4 100 100
Inżynieryjna kolejowa SRK
1 1 1 1 1 1 100 100
Inżynieryjna hydrotechniczna
3 5 4 3 3 3 75 100
Instalacyjna telekomunikacyjna 1 2 2 2 2 2 100 100
Instalacyjna sanitarna 13 21 16 10 17 13 63 76
Instalacyjna elektryczna 8 11 9 7 19 12 78 63
RAZEM ŚOIIB 107 143 116 90 142 103 78 73

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

STATYSTYKA

Sesja XXXVI / 2020 ("jesienna" przełożona na 2021r.)

Specjalność Złożone wnioski (nowe)
Liczba osób dopuszczonych do egzaminu testowego Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu pisemnego Liczba osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Liczba osób zdających egzamin ustny Liczba osób, które zdały egzamin ustny % osób, które zdały egzamin testowy na uprawnienia (5/4) % osób, które zdały egzamin ustny na uprawnienia (7/6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konstrukcyjno-budowlana 52
79
68
57
81
51
84
63
Inżynieryjna drogowa 14
18
17
15
21
13
88
62
Inżynieryjna mostowa 6
6
4
4
4
4
100
100
Inżynieryjna kolejowa KOB
3
7
5
5
5
5
100
100
Inżynieryjna kolejowa SRK
0
0
0
0
0
0
0
0
Inżynieryjna hydrotechniczna
4
6
4
3
3
3
75
100
Instalacyjna telekomunikacyjna 3
4
1
1
2
2
100
100
Instalacyjna sanitarna 21
25
22
19
24
17
86
71
Instalacyjna elektryczna 14
19
14
14
23
9
100
39
RAZEM ŚOIIB 117
164
135
118
163
104
87
64

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

STATYSTYKA

Sesja I / 2020 roku ("WIOSENNA")

Specjalność Złożone wnioski (nowe)
Liczba osób dopuszczonych do egzaminu testowego Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu pisemnego Liczba osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Liczba zdających egzamin ustny Liczba osób, które zdały egzamin ustny % osób, które zdały egzamin testowy na uprawnienia (5/4) % osób, które zdały egzamin ustny na uprawnienia (7/6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konstrukcyjno-budowlana 58
86
67
53
74
55
79
74
Inżynieryjna drogowa 11
15
9
8
11
6
89
55
Inżynieryjna mostowa 5
7
5
4
4
4
80
100
Inżynieryjna kolejowa KOB
5
9
8
6
7
7
75
100
Inżynieryjna kolejowa SRK
0
0
0
0
0
0
0
0
Inżynieryjna hydrotechniczna
2
2
1
1
1
1
100
100
Instalacyjna telekomunikacyjna 3
3
3
2
2
1
67
60
Instalacyjna sanitarna 19
28
20
17
23
19
85
83
Instalacyjna elektryczna 19
22
17
16
24
14
94
58
RAZEM ŚOIIB 122
172
130
107
146
107
82
73

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

STATYSTYKA

Sesja II / 2019 roku ("JESIENNA")

Specjalność Złożone wnioski (nowe)
Liczba osób dopuszczonych do egzaminu testowego Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu pisemnego Liczba osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Liczba zdających egzamin ustny Liczba osób, które zdały egzamin ustny % osób, które zdały egzamin testowy na uprawnienia (5/4) % osób, które zdały egzamin ustny na uprawnienia (7/6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konstrukcyjno-budowlana 68
86
81
59
88
58
73
66
Inżynieryjna drogowa 21
31
24
24
25
21
100
84
Inżynieryjna mostowa 5
8
7
5
5
5
71
100
Inżynieryjna kolejowa KOB
9
11
10
7
8
7
70
88
Inżynieryjna kolejowa SRK
2
2
2
2
2
2
100
100
Inżynieryjna hydrotechniczna
4
4
4
4
4
4
100
100
Instalacyjna telekomunikacyjna 0
0
0
0
0
0
0
0
Instalacyjna sanitarna 26
33
30
26
35
27
87
77
Instalacyjna elektryczna 7
10
8
8
22
15
100
68
RAZEM ŚOIIB 142
185
166
135
189
139
81
74

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

STATYSTYKA

Sesja I / 2019 roku ("WIOSENNA")

Specjalność Złożone wnioski (nowe)
Liczba osób dopuszczonych do egzaminu testowego Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu pisemnego Liczba osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Liczba zdających egzamin ustny Liczba osób, które zdały egzamin ustny % osób, które zdały egzamin testowy na uprawnienia (5/4) % osób, które zdały egzamin ustny na uprawnienia (7/6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konstrukcyjno-budowlana 78 111 100 82 99 72 82 73
Inżynieryjna drogowa 33 37 33 25 27 25 76 93
Inżynieryjna mostowa 4 8 6 5 5 5 83 100
Inżynieryjna kolejowa KOB
2 3 3 1 1 0 33 0
Inżynieryjna kolejowa SRK
0 0 0 0 0 0 0 0
Inżynieryjna hydrotechniczna
3 4 3 3 3 3 100 100
Instalacyjna telekomunikacyjna 2 2 2 2 2 2 100 100
Instalacyjna sanitarna 18 29 22 18 23 13 82 57
Instalacyjna elektryczna 17 23 23 19 22 13 83 59
RAZEM ŚOIIB 157 217 192
155
182
133
81
73

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

STATYSTYKA

Sesja II / 2018 roku ("JESIENNA")

Specjalność Złożone wnioski (nowe)
Liczba osób dopuszczonych do egzaminu testowego Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu pisemnego Liczba osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Liczba zdających egzamin ustny Liczba osób, które zdały egzamin ustny % osób, które zdały egzamin testowy na uprawnienia (5/4) % osób, które zdały egzamin ustny na uprawnienia (7/6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konstrukcyjno-budowlana 72 88 79 60 78 53 76 68
Inżynieryjna drogowa 17 19 16 13 18 15 81 83
Inżynieryjna mostowa 5 8 7 5 5 5 71 100
Inżynieryjna kolejowa KOB
4 5 5 3 4 4 60 100
Inżynieryjna kolejowa SRK
0 0 0 0 0 0 0 0
Inżynieryjna hydrotechniczna
3 6 5 4 5 5 80 100
Instalacyjna telekomunikacyjna 1 1 1 1 1 1 100 100
Instalacyjna sanitarna 27 31 26 20 28 23 77 82
Instalacyjna elektryczna 15 17 17 12 16 13 71 81
RAZEM ŚOIIB 144 175 156
118
155
119
76
77

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

STATYSTYKA

Sesja I / 2018 roku ("WIOSENNA")

Specjalność Złożone wnioski
(nowe)
Liczba osób dopuszczonych do egzaminu testowego Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu pisemnego Liczba osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Liczba zdających egzamin ustny Liczba osób, które zdały egzamin ustny % osób, które zdały egzamin testowy na uprawnienia (5/4) % osób, które zdały egzamin ustny na uprawnienia (7/6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konstrukcyjno-budowlana 75
88
78
70
89
66
90
74
Inżynieryjna drogowa 18
24 23 23 25 22 100 88
Inżynieryjna mostowa 7
13 12 8 10 9 67 90
Inżynieryjna kolejowa KOB
1
2 2 1 1 1 50 100
Inżynieryjna kolejowa SRK
1
1 1 1 1 1 100 100
Inżynieryjna hydrotechniczna
3
4 3 2 3 2 67 67
Instalacyjna telekomunikacyjna 1
1 1 1 1 1 100 100
Instalacyjna sanitarna 21
26 24 18 28 22 75 79
Instalacyjna elektryczna 27
28 24 24 31 24 100 77
RAZEM ŚOIIB 154 187 168
148
189
148
88
78

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

STATYSTYKA

Sesja II / 2017 roku ("JESIENNA")

Specjalność Złożone wnioski Liczba osób dopuszczonych do egzaminu testowego Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu pisemnego Liczba osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Liczba zdających egzamin ustny Liczba osób, które zdały egzamin ustny % osób, które zdały egzamin testowy na uprawnienia (5/4) % osób, które zdały egzamin ustny na uprawnienia (7/6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konstrukcyjno-budowlana 76
100
84
69
83
59
82
71
Inżynieryjna drogowa 20
28
21
19
23
20
90
87
Inżynieryjna mostowa 11
15
10
8
9
7
80
78
Inżynieryjna kolejowa KOB
1
2
2
1
1
0
50
0
Inżynieryjna kolejowa SRK
0
0
0
0
0
0
0
0
Inżynieryjna hydrotechniczna
2
2
2
1
2
1
50
50
Instalacyjna telekomunikacyjna 1
2
2
2
2
2
100
100
Instalacyjna sanitarna 30
36
31
28
36
23
90
64
Instalacyjna elektryczna 22
27
24
22
27
19
92
70
RAZEM ŚOIIB 163 212 176
150
183
131
85
72

 


Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

STATYSTYKA

Sesja I / 2017 roku ("WIOSENNA")

Specjalność Złożone wnioski Liczba osób dopuszczonych do egzaminu testowego Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu pisemnego Liczba osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Liczba zdających egzamin ustny Liczba osób, które zdały egzamin ustny % osób, które zdały egzamin testowy na uprawnienia (5/4) % osób, które zdały egzamin ustny na uprawnienia (7/6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konstrukcyjno-budowlana 60 70
68 49 64 47 72 73
Inżynieryjna drogowa 35 42
35 31 34 28 89 82
Inżynieryjna mostowa 11 12
12 8 8 7 67 88
Inżynieryjna kolejowa KOB
1 2
2 1 1 1 50 100
Inżynieryjna kolejowa SRK
1 2
2 2 2 2 100 100
Inżynieryjna hydrotechniczna
2 3
2 2 2 1 100 50
Instalacyjna telekomunikacyjna 2 3
3 2 2 2 67 100
Instalacyjna sanitarna 24 34
30 29 37 29 97 78
Instalacyjna elektryczna 23 25
25 20 27 21 80 78
RAZEM ŚOIIB 159 193 179 144 177 138 80 78

 


Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

STATYSTYKA

Sesja II / 2016 roku ("JESIENNA")

Specjalność Złożone wnioski Liczba osób dopuszczonych do egzaminu testowego Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu pisemnego Liczba osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Liczba zdających egzamin ustny Liczba osób, które zdały egzamin ustny % osób, które zdały egzamin testowy na uprawnienia (5/4) % osób, które zdały egzamin ustny na uprawnienia (7/6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konstrukcyjno-budowlana 70 76
74 69 87 69 93 79
Inżynieryjna drogowa 10 12 12 10 12 11 83 92
Inżynieryjna mostowa 5
8 7 6 6 6 86 100
Inżynieryjna kolejowa KOB
3
3 3 2 2 2 67 100
Inżynieryjna kolejowa SRK
2
2 2 1 1 1 50 100
Inżynieryjna hydrotechniczna
1
1 1 1 3 2 100 67
Instalacyjna telekomunikacyjna 0
1 1 0 1 1 0 100
Instalacyjna sanitarna 29
33 33 25 31 23 76 74
Instalacyjna elektryczna 19
20 20 18 23 14 90 61
RAZEM ŚOIIB 139
156 153 132 166 129 86 78

 


 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

STATYSTYKA

Sesja I / 2016 roku ("WIOSENNA")

Specjalność Złożone wnioski Liczba osób dopuszczonych do egzaminu testowego Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu pisemnego Liczba osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Liczba zdających egzamin ustny Liczba osób, które zdały egzamin ustny % osób, które zdały egzamin testowy na uprawnienia (5/4) % osób, które zdały egzamin ustny na uprawnienia (7/6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konstrukcyjno-budowlana 70 77 77 63 72 51 82 71
Inżynieryjna drogowa 18 23 20 18 19 13 90 68
Inżynieryjna mostowa 8 9 8 6 7 7 75 100
Inżynieryjna kolejowa KOB
1 1 1 1 1 1 100 100
Inżynieryjna kolejowa SRK
0 1 1 1 1 1 100 100
Inżynieryjna hydrotechniczna
9 9 9 8 8 6 89 75
Instalacyjna telekomunikacyjna 4 5 5 4 4 3 80 75
Instalacyjna sanitarna 20 27 23 19 19 19 83 79
Instalacyjna elektryczna 25 26 22 20 20 20 91 83
RAZEM ŚOIIB 155
178 166 140 160 121 84 76

 


 

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

STATYSTYKA

Sesja II / 2015 roku ("JESIENNA")

Specjalność Złożone wnioski Liczba osób dopuszczonych do egzaminu testowego Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu pisemnego Liczba osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Liczba zdających egzamin ustny Liczba osób, które zdały egzamin ustny % osób, które zdały egzamin testowy na uprawnienia (5/4) % osób, które zdały egzamin ustny na uprawnienia (7/6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konstrukcyjno-budowlana 75
75
65 63 70 57 97 81
Inżynieryjna drogowa 22
22
16 11 14 13 69 93
Inżynieryjna mostowa 6
6
5
5 5 4 100 80
Inżynieryjna kolejowa KOB
4
4
4
4 4
4 100 100
Inżynieryjna kolejowa SRK
1
1
1
0 0 0 0 0
Inżynieryjna hydrotechniczna
5
5
5
5 5 5 100 100
Instalacyjna telekomunikacyjna 1
1
1
0 0 0 0 0
Instalacyjna sanitarna 35 34
27 25 30 24 93 80
Instalacyjna elektryczna 22
72
22
22 26 22 100 85
RAZEM ŚOIIB 171
170 146 135 154 129 92 84

 


 

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

STATYSTYKA

Sesja I / 2015 roku ("WIOSENNA")

Specjalność Złożone wnioski Liczba osób dopuszczonych do egzaminu testowego Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu pisemnego Liczba osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Liczba zdających egzamin ustny Liczba osób, które zdały egzamin ustny % osób, które zdały egzamin testowy na uprawnienia (5/4) % osób, które zdały egzamin ustny na uprawnienia (7/6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konstrukcyjno-budowlana 69
78 73 66 72 63 90 88
Inżynieryjna drogowa 36
40 40 33 35 32 83 91
Inżynieryjna mostowa 5 5 5 5 5 5 100 100
Inżynieryjna kolejowa KOB
8 8 8 7 7 7 88 100
Inżynieryjna kolejowa SRK
1 1 1 1 1 1 100 100
Inżynieryjna hydrotechniczna
3 3 2 2 2 2 100 100
Instalacyjna telekomunikacyjna 0 1 1 1 1 1 100 100
Instalacyjna sanitarna 39 47 45 37 39 33 82 85
Instalacyjna elektryczna 25 27 26 25 29 24 96 83
RAZEM ŚOIIB 186
210 201 177 191 168 88 88

 


 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

STATYSTYKA

Sesja II / 2014 roku ("JESIENNA")

Specjalność Złożone wnioski Liczba osób dopuszczonych do egzaminu testowego Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu pisemnego Liczba osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Liczba zdających egzamin ustny Liczba osób, które zdały egzamin ustny % osób, które zdały egzamin testowy na uprawnienia (5/4) % osób, które zdały egzamin ustny na uprawnienia (7/6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konstrukcyjno-budowlana 47
54 49 39 39 32 80
82
Inżynieryjna drogowa 7 10
7
6
11 9 86
82
Inżynieryjna mostowa 7
8 8 7 8 8 88 100
Inżynieryjna kolejowa KOB
2
3 3 3 3 3 100 100
Inżynieryjna kolejowa SRK
1
1 1 1 1 1 100 100
Instalacyjna telekomunikacyjna 2 3 3 2 2 2 67 100
Instalacyjna sanitarna 14 19 18
7 11 10
39 91
Instalacyjna elektryczna 14 15 15 13 14 10 87
71
RAZEM ŚOIIB 94
113 104 78 89 75 75 84

 

 

 

58
23
13
24
17
0
135