Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

UPRAWNIENIA - druki i formularze

Drukuj

 

FORMULARZE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Dokument w formacie WORD

Dokument Adobe Reader PDF

WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

FORMULARZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

(po 25 września 2014r.)

ZAŚWIADCZENIE O ODBYWANIU PRAKTYKI DO 15-02-1995 LUB PRAKTYKI ODBYTEJ ZA GRANICĄ

ZAWARTOŚĆ KOMPLETNEGO WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
ŻYCIORYS ZAWODOWY
WYKAZ PRAC PROJEKTOWYCH

UCHWAŁA NR 8/R/21 KRAJOWEJ RADY PIIB W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE LINK DO UCHWAŁY na stronie PIIB
TEKST ŚLUBOWANIA
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ ROTY ŚLUBOWANIA
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO PONOWNEGO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE