Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA UCHWAŁA NR 1/ORG/RI/12 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady za 2011 rok

UCHWAŁA NR 1/ORG/RI/12 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady za 2011 rok

Drukuj

UCHWAŁA NR 1/ORG/RI/12

Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 marca 2012r

w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady za 2011 rok


§ 1

Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje sprawozdanie Okręgowej Rady za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym, jako dokument na

XI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy.

§ 2

Sprawozdanie Okręgowej Rady zostanie wysłane wszystkim delegatom na zjazd.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi biura Izby, nadzór nad jej realizacją sekretarzowi Okręgowej Rady.

§ 4

Sprawozdanie OR podlega przyjęciu przez XI Okręgowy Zjazd ŚOIIB.