XIX OKRĘGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY ŚOIIB

poniedziałek, 01 czerwca 2020 15:29 W.S.
Drukuj

W dniach od 27 maja do 1 czerwca odbywał się XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Świętokrzyskiej  Izby Inżynierów Budownictwa w trybie zdalnym z wykorzystaniem do głosowania portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W zjeździe udział wzięło 101 delegatów na 106 uprawnionych co stanowi 95,28%. Wszystkie uchwały zjazdu dotyczące zatwierdzenia sprawozdań z działalności organów, udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie za 2019r. i przyjęcia budżetu Izby na 2020r. zostały przyjęte przez delegatów.