NA BUDOWIE ESTAKADY W SKOMIELNEJ-BIAŁEJ

środa, 19 czerwca 2019 09:13 S.K. / Ł.Sz.
Drukuj

Związek Mostowców RP O/Świętokrzyski wraz z Izbą zorganizował wycieczkę techniczną na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku: Skomielna Biała - Chabówka. Uczestnicy wycieczki zostali zapoznani z podsumowaniem dotychczas wykonanych robót, zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi, a także byli świadkami robót odbiorczych związanych z próbnymi obciążeniami na wybranych obiektach.
Dziękujemy za udostępnienie zdjęć ich autorowi - kol. Stanisławowi Krześniakowi.