SPOTKANIE ŚRODOWISKOWE W BUSKU-ZDROJU

poniedziałek, 03 czerwca 2019 09:48 M.S.
Drukuj

W piątek, 31 maja, odbyło się spotkanie środowiskowe członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z terenu powiatu buskiego. Odbyło się w Buskim Samorządowym Centrum Kultury przy Alei Mickiewicza w Busku-Zdroju.

Gośćmi spotkanie inżynierów zrzeszonych Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  byli między innymi Jerzy Kolarz, starosta buski i Waldemar Sikora, burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Spotkanie otworzył Wojciech Płaza, przewodniczący Okręgowej Rady: - Dzisiejsze spotkanie w Busku ma na celu nie tylko integrację naszego środowiska inżynierów, ale i wymiar  szkoleniowy. Mam nadzieję, że wiedza i informacje, tak potrzebne inżynierom budownictwa w trudnej pracy, pozwoli na bezpieczne i spokojne wykonywanie zawodu, a nawiązane tu dzisiaj relacje zawodowe i prywatne przydadzą się w codziennych obowiązkach. Chciałbym, aby te spotkania były miejscem do wzajemnej rozmowy i wymiany doświadczeń - mówił  Wojciech Płaza.

Inżynierów z Kielc i powiatu buskiego powitał Jerzy Kolarz, starosta powiatu buskiego.

- O ogromnym znaczeniu i roli inżyniera budownictwa w szybko rozwijającej się gospodarce naszego powiatu nie muszę chyba nikogo przekonywać. Ogromnie cieszę się, że członkowie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbywają dzisiaj spotkanie w Busku-Zdroju i że jest ono dla naszych inżynierów okazją do integracji zawodowej oraz do zaczerpnięcia wiedzy na temat wielu ważnych dla tego środowiska tematów i zagadnień. Takie wsparcie i świadomość, że w swojej trudnej i odpowiedzialnej pracy z problemami mogą zwracać się do świętokrzyskiej Izby jest dla nich na pewno bardzo ważna. Tym bardziej, że zarówno w Busku, jak i na terenie powiatu wiele dzieje się, jeśli chodzi o inwestycje budowlane. Już mamy się czym pochwalić, ale wiele pracy jeszcze przed nami – mówił Jerzy Kolarz.

Po raz kolejny przywitał inżynierów budownictwa w Busku-Zdroju Waldemar Sikora, burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój. - Tu można nie tylko podratować zdrowie, ale i kondycję. Ale wciąż potrzebne są nam inwestycje. One nabrały rozmachu, chociaż jest na rynku problem z rosnącymi cenami materiałów budowlanych i brakiem rak do pracy. Inwestycje przedłużają się z tego powodu w czasie, ale jestem pewien, że wielomilionowe przedsięwzięcia, które mocno zmienią oblicze miasta  oraz ambitne plany na przyszłość uda się sprawnie przeprowadzić - mówił Waldemar Sikora.

W czasie spotkania adwokat Anna Dutkiewicz mówiła o bezpłatnym wsparciu prawnym udzielanym członkom Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i zwracała uwagę na obowiązki wynikające z wykonywania zawodu.

Zbigniew Major, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej, przedstawił statystyki dotyczące postępowań w 2018 roku i przypomniał inżynierom o dopełnianiu wszelkich obowiązków i staranności w wypełnianiu dokumentów na budowach. - Chcemy was bronić, ale musimy mieć do tego argumenty, starannie prowadzony dziennik budowy może wiele pomóc w trudnych sprawach - mówił Zbigniew Major.

Dariusz Adamek, przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, mocno podkreślał dochowanie wszelkiej staranności podczas prowadzenia budowy, przypomniał o możliwości występowania o zatarcie orzeczeń sądu oraz przytaczał wzięte z życia przykłady złych praktyk na budowach. - Najczęstsze błędy to odstępstwa od dokumentacji projektowej, brak pozwolenia na budowę, przekroczenie uprawnień. W przypadku wątpliwości zwracajcie się do do Izby po pomoc w interpretacji uprawnień. Lepiej skorzystać z tej pomocy niż ponosić konsekwencje wynikające z niewiedzy – mówił Dariusz Adamek.

Tomasz Trzcina, inżynier z powiatu buskiego, prowadzący budowę portu Czerniakowskiego w Warszawie dzielił się ze środowiskiem inżynierów swoimi doświadczeniami z wielkiej hydrobudowy. Jak mówił, nawet na tak odpowiedzialnych budowach zdarza się, że inwestor wywiera presję na inżynierów. Chce szybkiego wyniku. - Przestrzegam przed uleganiem takim naciskom. Bywa tak, że budowy zaczyna się na żywioł i kończy żywiołem  - mówił Tomasz Trzcina.

Wystąpienia mieli także Tadeusz Durak, Andrzej Pieniążek, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Tomasz Marcinowski, zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady.