EGZAMIN W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

piątek, 30 listopada 2018 09:52 D.K.
Drukuj

Niestety nie wszyscy zdający poradzili sobie z odpowiedziami na pytania na uprawnienia w zakresie specjalności instalacyjnej. Czwartek, 29 listopada był kolejnym dniem egzaminów ustnych w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Czwartek upłynął pod znakiem egzaminów na uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do egzaminu przystąpiło osiem osób. Ich odpowiedzi oceniała komisja pod przewodnictwem Andrzeja Pięniążka, w składzie: Elżbieta Chociaj i Eryk Curyło. Część formalną koordynowała dyrektor biura Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Wiesława Sobańska.