Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWY ZJAZD
Uchwały Okręgowego Zjazdu
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
61 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 17 - w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚOIIB 382
62 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 16 - w sprawie wyboru członków Okręgowej Rady ŚOIIB 373
63 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 15 - w sprawie wyboru Rzecznika Koordynatora Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej 373
64 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 14 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 377
65 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 13 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej 394
66 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 12 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 342
67 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 11 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Rady ŚOIIB 348
68 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 10 - w sprawie ustalenia liczby członków poszczególnych organów Izby i liczby delegatów na Krajowy Zjazd PIIB 323
69 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 9 - w sprawie przyjęcia budżetu Izby na rok 2014 379
70 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 8 - w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Izby 338
71 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 7 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013 i podziale wyniku finansowego 374
72 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 6 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 333
73 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 5 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Działalności Zawodowej 313
74 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 4 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 327
75 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 3 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. 355
76 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Izby. 331
77 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 1 - w sprawie przyjęcia regulaminu Okręgowego Zjazdu i regulaminu wyborów do organów Izby 349
78 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 13 - w sprawie wniosków Komisji ds. Inwestycji, Zakupów i Administrowania Nieruchomością dotyczących siedziby Izby 945
79 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 12 - w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB 1103
80 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 11 - w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB 1114
 
Strona 4 z 7Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692